rozmiar czcionki: A | A | A

Nowe centrum badawcze w stolicy Dolnego Śląska

11.04.2019 14:06 14:06

GEO-3EM Energia, Ekologia, Edukacja – tak nazywa się nowe centrum badawcze wrocławskiej Politechniki. W otwarciu centrum badań i transferu technologii, które jest unikatowe na skalę europejską, uczestniczył marszałek Cezary Przybylski.

Łączna wartość nowej inwestycji to niemal 108 milionów złotych. Na jego realizację uczelnia otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 70 mln zł.


– Silna pozycja Dolnego Śląska to efekt współpracy samorządu, biznesu i uczelni. Prowadzone w tym centrum badania muszą się przełożyć na bezpośrednie relacje z przemysłem. Chodzi przede wszystkim o to, żeby jak najwięcej opracowywanych tutaj pomysłów było komercjalizowanych – mówił Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.


W obiekcie znajdzie się 12 nowoczesnych laboratoriów, a w nich między innymi ważący 3 tony tomograf, który posłuży naukowcom do analizy mikrostruktury materiałów budowlanych i w sumie aż 150 specjalistycznych urządzeń badawczych o wartości ok. 70 mln zł. Korzystać będą z nich przede wszystkim naukowcy z pięciu wydziałów Politechniki Wrocławskiej: Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, Wydziału Chemicznego, Wydziału Elektroniki, Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz Wydziału Mechanicznego.


Cały gmach będzie olbrzymim laboratorium badawczym, a opracowywane tutaj technologie trafią bezpośrednio do biznesu. Prace skoncentrowane będą na obszarach strategicznych z punktu widzenia rozwoju Dolnego Śląska i zgodnych z jego inteligentnymi specjalizacjami, czyli branżami chemiczną, farmaceutyczną, związanymi z surowcami naturalnymi, mobilnością przestrzenną a także produkcją maszyn i urządzeń.