rozmiar czcionki: A | A | A

Nowe Centrum Badawcze na Politechnice Wrocławskiej

23.02.2018 13:16 13:16

Kamień węgielny pod budowę nowego centrum badawczego „GEO-3EM Energia, Ekologia, Edukacja” Politechniki Wrocławskiej wmurowany. Inwestycja za około 100 mln zł ma być gotowa w październiku. W uroczystości wziął udział wczoraj marszałek Cezary Przybylski.

Nowy budynek powstaje przy ul. Na Grobli, w sąsiedztwie stacji kolei linowej „Polinka” i otwartego w grudniu 2012 r. kompleksu edukacyjno-badawczego Geocentrum. Inwestycja zakłada budowę obiektu badawczego w którym znajdzie się 12 laboratoriów. Korzystać będą z nich przede wszystkim naukowcy z pięciu wydziałów Politechniki Wrocławskiej: Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, Wydziału Chemicznego, Wydziału Elektroniki, Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz Wydziału Mechanicznego. Budynek będzie też w całości dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


− Cały gmach będzie w zasadzie olbrzymim laboratorium badawczym, a opracowywane tutaj technologie trafią bezpośrednio do biznesu. Dlatego właśnie liczymy na współpracę z przemysłem  – powiedział prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej.


Nowa infrastruktura będzie służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych skoncentrowanych na obszarach strategicznych z punktu widzenia rozwoju całego Dolnego Śląska, takich jak: mobilność przestrzenna, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn i urządzeń oraz obróbka materiałów.


Łączna wartość projektu to ok. 100 mln zł. Na realizację inwestycji uczelnia otrzymała dotację w wysokości 70 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

– Silna kondycja Dolnego Śląska to efekt współpracy samorządu, biznesu i uczelni. Prowadzone w tym centrum badania musza się przełożyć na bezpośrednie relacje z przemysłem. Chodzi przede wszystkim o to, żeby jak najwięcej opracowywanych tutaj pomysłów było komercjalizowanych – podkreśla Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.


Prace budowlane mają się zakończyć w październiku 2018 r.

mat. prasowy PWr