rozmiar czcionki: A | A | A

„Nowa Perspektywa – Lepszy Start”

15.02.2019 13:06 13:06

Samorząd województwa podsumował dziś projekt „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”. Dzięki niemu wychowankowie 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych mieli szansę uczestniczyć w zajęciach, które podniosły ich kompetencje społeczne i zawodowe oraz ułatwiły im funkcjonowanie na rynku pracy.

Dziś marszałek Cezary Przybylski wziął udział w konferencji podsumowującej dwuletni projekt i podziękował jego realizatorom.


− Trzeba mieć wiedzę, odwagę i kompetencje, żeby realizować takie projekty. Spełniacie Państwo wszystkie te warunki, dlatego dziś wspólnie możemy cieszyć się z sukcesu. Wspólnie pracujemy na to, żeby Dolny Śląsk rozwijał się, nie tylko w skali kraju, ale również Europy – mówił marszałek Cezary Przybylski.


Celem przedsięwzięcia było nabycie przez wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych umiejętności społecznych i zawodowych, które pozwolą im na codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie po zakończeniu pobytu w placówce. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 950 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


Projekt oferował w sumie 25 różnych form wsparcia podnoszącego kompetencje zawodowe i społeczne uczestników. Były to m.in. przygotowanie do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, prowadzenia domowego budżetu i oszczędzania, kursy zawodowe, a także zajęcia uczące przeciwdziałania agresji, radzenia sobie ze stresem czy zajęcia artystyczne. Osobną grupę stanowiły zajęcia terapeutyczne, a wśród nich dogoterapia, hipoterapia czy zooterapia.


Warty 11 milionów złotych projekt realizowany był od początku stycznia 2017 do końca 2018 roku wspólnie przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz 8 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego. Uczestniczyły w nim powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, lubański, lwówecki, świdnicki, wołowski, wrocławski oraz gmina Wrocław.


Przedsięwzięcie realizowały m.in. jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze. Zadanie uzyskało dofinansowanie wysokości 10,5 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego.