rozmiar czcionki: A | A | A

Milion złotych na rehabilitacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami

16.05.2019 13:30 13:30

Za nami rozstrzygnięcie konkursu dzięki któremu milion złotych trafi do osób z niepełnosprawnościami. Wyniki ogłosili dziś marszałek Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

W wyznaczonym terminie do konkursu wpłynęło łącznie 59 ofert. Ostatecznie komisja konkursowa do dofinansowania zarekomendowała 40 projektów, które podzieliły między siebie pulę miliona złotych. Pieniądze pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i pozwolą na realizowanie zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami.


- Włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami to bardzo istotne zagadnienie. Jestem przekonany, że przekazywane dzięki temu konkursowi pieniądze realnie pomogą najbardziej potrzebującym – mówi marszałek Cezary Przybylski.


Ogłoszenie konkursu poprzedzone zostało konsultacjami społecznymi. Wszystko po to aby pieniądze, o które można aplikować w konkursie, trafiły do osób najbardziej potrzebujących. W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie następujących zadań:•    Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – przyznana 1 dotacja – 20 000 zł


•    Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby – przyznano 4 dotacje – 84 000 zł


•    Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich Rehabilitacji – przyznano 9 dotacji – 142 600 zł


•    Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
- mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
- rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
- usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach
przyznano 4 dotacje – 146 000 zł


•    Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach – przyznano 16 dotacji – 382 400 zł


•    Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego – przyznano 2 dotacje – 35 000 zł


•    Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej – przyznano 4 dotacje 190 000 zł


− Dofinansowanie otrzyma aż 40 podmiotów, to świadczy o tym, że organizacje nauczyły się skutecznie aplikować o dofinansowanie. Zachęcam do uczestniczenia w kolejnych konkursach – zakończył wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.


LISTA