rozmiar czcionki: A | A | A

Międzynarodowe Seminarium Odrzańskie

29.03.2019 12:08 12:08

O przyszłości rzeki Odry jako ważnego szlaku komunikacyjnego rozmawiano dziś podczas Międzynarodowego Seminarium Odrzańskiego. Spotkanie odbyło się w sali sejmikowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego a w otwarciu uczestniczył marszałek Cezary Przybylski.

W Międzynarodowym Sympozjum Odrzańskim z okazji Roku Odry uczestniczyli przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP, Brandenburgii, a także goście z Czech, w tym Radca Prezydenta Republiki Czeskiej, przedstawiciele Dyrekcji Dróg Wodnych w Republice Czeskiej oraz Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Minister ds. Rozwoju Regionalnego i Transportu Thomas Webel (Saksonia-Anhalt) i wielu innych przedstawicieli administracji, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych.


- Odra to niezwykle istotny szlak komunikacyjny w naszej części Europy. Niestety w ostatnich latach postępowała jego degradacja i aby odzyskał dawną świetność niezbędne są inwestycje i modernizacje – mówił podczas spotkania marszałek Cezary Przybylski.


Rola Odry w europejskim systemie szlaków wodnych wynika bezpośrednio z jej położenia. Dzięki niemu ma bezpośrednie połączenie z systemem najważniejszych dróg wodnych Europy. Jednocześnie regiony położone wzdłuż rzeki mają dużą podaż ładunków i w przyszłości chcą stawiać na transport rzeczny. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w ujściowym biegu Odry położony jest zespół portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu, który ma kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki. Potencjał transportowy rzeki ma szansę zatem zostać wykorzystany, a po odpowiedniej modernizacji Odrzańska Droga Wodna może stać się integralną częścią sieci TEN-T, czyli Transeuropejskiej Sieci Transportowej.


W najbliższych latach Odra będzie ogromnym placem budowy. W planach jest dokończenie budowy stopnia wodnego w Malczycach, a także dwa kolejne stopnie wodne w Lubiążu i Ścinawie oraz także regulacja rzeki pomiędzy Malczycami i ujściem Nysy Łużyckiej. Jednocześnie trwają modernizacje śluz i jazów, a w kotlinie kłodzkiej trwają przygotowanie do budowy czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych.