rozmiar czcionki: A | A | A

Marszałek, WIB i ZBP będą uczyć ekonomii

07.12.2017 12:46 12:46

Warszawski Instytut Bankowości, Związek Banków Polskich oraz przedstawiciele Dolnego Śląska podpisali dziś umowę, na mocy której w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także szkołach wyższych i Uniwersytetach Trzeciego Wieku pojawią się przygotowane przez specjalistów zajęcia z zakresu edukacji ekonomicznej, cyberbezpieczeństwa i gospodarki elektronicznej.

W czasie odbywającej się w Urzędzie Marszałkowskim konferencji władze województwa poinformowały o nawiązanej współpracy.

- Wspólne działania sektora bankowego oraz samorządów to konieczność. Z pewnością przyczynią się do znaczącego wzrostu poziomu bezpieczeństwa i likwidacji kolejnych barier, ale także mogą wesprzeć wzrost innowacyjności. – mówił marszałek Cezary Przybylski – Chcemy, by Dolnoślązacy świadomie zarządzali swoimi pieniędzmi. Do tego niezbędna jest określona wiedza.

Edukacja w zakresie problematyki finansowej i przedsiębiorczości ma pojawić się na wszystkich etapach nauczania w wielu dolnośląskich szkołach. Zajęcia będą prowadzone przez przedstawicieli Warszawskiego Instytutu Bankowości.

W ramach porozumienia realizowanym już przedsięwzięciem jest konkurs „Cyberbezpieczni” dla uczniów klas VI-VIII. Jego organizatorem jest Warszawski Instytut Bankowości oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Partnerem, odpowiedzialnym za przebieg konkursu, jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Celem konkursu jest promocja postaw cyberbezpiecznych oraz motywowanie
i zainteresowanie uczniów samodzielnym poszerzaniem wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zakres tematyczny obejmuje m. in. zagadnienia dotyczące szkodliwego oprogramowania, bezpieczeństwa systemów operacyjnych, bezpieczeństwa na portalach społecznościowych, prywatności w sieci, spamu, bezpieczeństwa aplikacji mobilnych, kopii zapasowych danych
i bezpieczeństwa danych osobowych.

Łącznie do konkursu przystąpiło ok. 1500 uczniów.

7 grudnia o godz. 12.15 odbędzie się etap finałowy konkursu w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (p. 1222). 66 finalistów w ciągu godziny zmierzy się z 30 pytaniami. Laureatom zostaną wręczone upominki ufundowane przez Urząd Marszałkowski.