rozmiar czcionki: A | A | A

Marszałek uczestniczył w VII Forum Kohezyjnym Komisji Europejskiej w w Brukseli

28.06.2017 07:46 07:46

"Mój region, moja Europa, nasza przyszłość”, to tematyka VII Forum Kohezyjnego organizowanego przez Komisję Europejską. W spotkaniu, w którym uczestniczył marszałek Cezary Przybylski rozmawiano o kwestiach przyszłości polityki spójności.

Fora kohezyjne odbywają się na ogół co trzy lata w celu podsumowania efektów Polityki Spójności służącej realizacji Strategii Unii Europejskiej. Polityka Spójności UE jest jedną z najważniejszych polityk unijnych ze względu na jej budżet i zasięg, po Wspólnej Polityce Rolnej. Podstawą dyskusji z udziałem ponad 700 uczestników Forum jest dokument Komisji Europejskiej z marca br.: " Biała Księga Komisji w sprawie Przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r.". Wnioski z dyskusji pozwolą Komisji Europejskiej przygotować VII Raport Kohezyjny, który będzie zawierał ocenę stanu realizacji Polityki Spójności i wypływające z niej wnioski dla zmian tej polityki po roku 2020.


Wypowiedzi ekspertów i prezentacje podczas sesji plenarnej i paneli dyskusyjnych i następująca w ślad za nimi wymiana poglądów także w kuluarach Forum sprzyja kształtowaniu przekonań decydentów politycznych odnośnie rzeczywistej wartości tej polityki. Zarząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie uczestniczył w formułowaniu stanowiska Związku Województw RP w sprawie przyszłości Polityki Spójności Unii Europejskiej po 2020 roku, przyjętego w grudniu 2016 r. oraz stanowiska Europejskiego Komitetu Regionów w tej samej sprawie przyjętego na 123 sesji w maju br.


Stanowiska zawierają aprobatę dla Polityki Spójności jako głównego instrumentu integracji europejskiej co potwierdzają szczególnie jej rezultaty w nowych krajach członkowskich. Dzięki niej zmniejszył się dystans rozwojowy wielu regionów w stosunku do tych najbardziej rozwiniętych. Przykładem może być województwo dolnośląskie, w którym wartość PKB na 1 mieszkańca przekroczyła 75% średniej PKB na mieszkańca UE w roku 2014.