rozmiar czcionki: A | A | A

Dolny Śląsk pierwszym województwem z Kartą Różnorodności!

28.06.2017 12:38 12:38

Marszałek Cezary Przybylski podpisał dziś w Oratorium Marianum Kartę Różnorodności. Tym samym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako pierwszy spośród samorządów szczebla wojewódzkiego przyjął stawiane przez nią zobowiązania równego traktowania w miejscu pracy.

 

Karta Różnorodności to europejska inicjatywa na rzecz promocji polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Poprzez podpisanie Karty Różnorodności nasz urząd marszałkowski zobowiązuje się do przestrzegania całkowitego zakazu dyskryminacji na terenie swojego zakładu pracy, a także do działań służących tworzeniu i promocji różnorodności. Jednocześnie wyraża swoją gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w  działania antydyskryminacyjne i prorównościowe. Organizacje decydujące się na wdrożenie Karty Różnorodności działają na rzecz spójności i równości społecznej.


̶  Urząd Marszałkowski to także zakład pracy. Kwestie równego traktowania od lat są dla nas bardzo ważne – zaznacza marszałek Cezary Przybylski. – Cieszę się, że dużą część zobowiązań, które Karta nakłada na swoich sygnatariuszy, już wypełniamy. Wewnętrzne przepisy urzędu uwzględniają m.in. przestrzeganie zasad równości szans płci w miejscu pracy, warunków pracy i form zatrudnienia pracowników, a także godzenia życia zawodowego z rodzinnym i równego traktowania osób z niepełnosprawnościami. Mamy również świadomość, że to tematyka, która wymaga nieustającej pracy – dodaje.


Kartę Różnorodności wspiera Komisja Europejska, a realizowana jest ona w takich krajach Unii Europejskiej jak:  Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja, Węgry i Włochy.


W Polsce Kartę koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.


Wśród sygnatariuszy Karty znajdziemy między innymi: Deloitte, Aviva, Siemens, British Council, Shell Polska, Orange i Urzędy Miasta Poznania i Słupska.

Podpisaniu Karty Różnorodności przez Samorząd Dolnego Śląska towarzyszyła konferencja pt.: ,,Równość jest ważna. Karta Różnorodności w samorządzie i biznesie”.