rozmiar czcionki: A | A | A

Marszałek dofinansował Zakład Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Mikoszowie.

02.10.2017 13:16 13:16

Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pn. „Doposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikoszowie szansą na podniesienie jakości i efektywności pracy osób niepełnosprawnych” w wysokości ponad 370 tys. zł. Stosowną umowę podpisał Marszałek Cezary Przybylski.

Środki będą przeznaczone na doposażenie stanowisk pracy w pracowni ceramicznych Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikoszowie oraz sprzętu umożliwiającego funkcjonowanie działu utrzymania i pielęgnacji zieleni. Przewidziane do zakupu wyposażenie to: piece do ceramiki 2 szt., traktor z przyczepą i akcesoriami, samochód dostawczy oraz klimatyzacja.Doposażenie pozwoli na zwiększenie skali dostępu do usług społecznych, związanych z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej. Zakład Aktywności Zawodowej w Mikoszowie poprzez zapewnienie stanowisk pracy, treningu i rehabilitacji sprawi, że osoby niepełnosprawne mają możliwość aktywnego życia, wyjścia poza ramy niepełnosprawności, zarobienia własnych pieniędzy oraz nabycia doświadczenia zawodowego, które pozwoli stać się uczestnikami ogólnodostępnego rynku pracy.


- Realizacja projektu zwiększy dostęp do usług społecznych, co wpłynie na poprawę sytuacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia, zwiększenia mobilności i aktywności społecznej - mówi marszałek Cezary Przybylski.


Całkowita wartość projektu wynosi 536 655 zł.