rozmiar czcionki: A | A | A

Lepsza jakość i większy dostęp do elektronicznych usług administracyjnych dla Dolnoślązaków!

25.08.2017 12:06 12:06

Marszałek Cezary Przybylski razem z Romanem Potockim, Starostą Powiatu Wrocławskiego podpisali umowę dofinansowania na zwiększenie dostępności e-usług w Powiecie Wrocławskim oraz 8 Gminach: Czernicy, Długołęce, Jordanowie Śląskim, Kątach Wrocławskich, Kobierzycach, Mietkowie, Siechnicach i Żórawinie. Dzięki środkom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w imieniu dolnośląskiego samorządu Marszałek przekazał dofinansowanie w wysokości blisko 10 mln zł.

Projekt będzie realizowany przy udziale środków z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz środków własnych samorządów uczestniczących w projekcie. Wartość projektu to kwota około 11,5 mln zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi ponad 9,7 mln zł. Liderem projektu jest Powiat Wrocławski, a Partnerami 8 gmin z terenu powiatu.

Celem projektu jest wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w administracji powiatowej i gminnej, zmierzających do usprawnienia i racjonalizacji pracy urzędów a przede wszystkim usprawnienia komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem i przedsiębiorcą. W efekcie realizacji projektu mieszkańcy oraz inwestorzy będą mogli liczyć na skrócenie czasu załatwiania spraw oraz znaczne ograniczenie konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie m.in. poprzez możliwość przesłania wniosku do urzędu droga elektroniczną i uzyskanie decyzji, jak również dokonania stosownych opłat.

Dzięki stworzeniu narzędzi do elektronicznego zarządzania obiegiem i przechowywaniem dokumentacji obniżone zostaną koszty zużycia materiałów biurowych, co wpłynie pozytywnie na racjonalizację wydatków administracji publicznej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.: wdrożenie e-usług, oprogramowanie, infrastrukturę techniczną, systemy Elektronicznego Obiegu Dokumentacji (EOD), systemy dziedzinowe, utworzenie punktów potwierdzenia profilu zaufanego e-PUAP, systemy podpisu elektronicznego oraz prace wdrożeniowo-instalacyjne i szkolenia.

Dzięki projektowi już wkrótce mieszkańcy i inwestorzy w powiecie wrocławskim będą mieli okazję skorzystać z wielu nowych udogodnień w załatwianiu spraw urzędowych oferowanych przez lokalne samorządy w ramach tzw. e-usług publicznych. Planowany termin uruchomienia systemów to III kwartał 2018 r.