rozmiar czcionki: A | A | A

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

14.07.2017 17:43 17:43

Konsultacjami społecznymi na Zamku Piastowskim w Legnicy, w sercu Dolnego Śląska rozpoczęliśmy dyskusję o Strategii Rozwoju Województwa do roku 2030. Konsultacje poprowadził marszałek Cezary Przybylski razem wicemarszałek Iwoną Krawczyk, która nadzoruje prace Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim.

W konsultacjach swoje wystąpienia wygłosili również dr Marek Obrębalski, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Spotkanie konsultacyjne moderował Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD.

Pierwsze konsultacje społeczne w Legnicy skupiły blisko pięćdziesięciu uczestników, głównie samorządowców z obszaru Zagłębia Miedziowego. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego jest najważniejszym dokumentem strategicznym regionu wytyczającym cele i kierunki rozwoju Dolnego Śląska na najbliższą dekadę.


Konsultacje społecznych będą odbywały się na terenie całego Dolnego Śląska i będą skierowane do jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społeczno-gospodarczych wszystkich subregionów Dolnego Śląska. Spotkania rozpoczną dyskusję nad kształtem projektu dokumentu, umożliwią zgłaszanie wniosków oraz postulatów na temat kluczowych przedsięwzięć dla realizacji celów rozwojowych województwa. W licznych spotkaniach liczymy na udział mieszkańców Dolnego Śląska, lokalnych samorządowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli środowisk naukowych. Doświadczenia i wnioski zdobyte podczas konsultacji zostaną uwzględnione w projekcie nowego dokumentu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.


Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 będzie kluczowym dokumentem określającym kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego naszego regionu w nadchodzącej perspektywie finansowej UE.  Z tego względu Zarząd Województwa chce zapoznać się z jak najszerszą opinią lokalnych społeczności Dolnego Śląska na temat zagadnień, które powinny się w niej znaleźć. Władze samorządowe województwa zapraszają przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu terytorialnego naszego regionu, partnerów społecznych i gospodarczych, świata nauki oraz mieszkańców województwa do aktywnego udziału w dyskusji na temat przyszłości regionu, sposobów przezwyciężania różnic rozwojowych oraz kierunków działań wzmacniających jego potencjał i konkurencyjność.