rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja Inauguracyjna Samorządowego Roku Rzeki Odry 2018

08.02.2018 14:40 14:40

Uprzejmie zapraszamy na Konferencję Inaugurującą Samorządowy Rok Rzeki Odry 2018, która odbędzie się 12 lutego 2018 roku o godz. 10.00 w sali 1222 (sala posiedzeń Sejmiku) budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu. Podczas posiedzenia zaplanowane zostało uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współdziałania w ramach Samorządowego Roku Rzeki Odry 2018.

Program:


10.00 - Powitanie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
10.10 - Wystąpienia Przewodniczących Zespołów Parlamentarnych senatora Jerzego Wcisły i posła Ryszarda Galli
10.30 - Założenia Samorządowego Roku Odry 2018 - Ewa Rzewuska - Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
10.45 - Rola transportu wodnego w systemie transportowym korytarzy transportowych w Europie – Krzysztof Żarna - Dyrektor Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego EUWT z o.o.
11.00 - Dotychczasowe i planowane działania inwestycyjne prowadzone na Odrze – Monika Niemiec – Butryn Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
11.30 - Odra w transgranicznych dokumentach planowania przestrzennego - Anna Świątecka-Wrona - Wydział Wymiaru Przestrzennego, Departament Strategii Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
11.45 - Miejsce rzeki Odry w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego  oraz Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego -  Zbigniew Dynak – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD i Maciej Zathey – Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego
12.00 -  Dyskusja
12.45 - Wystąpienia Marszałków Województw Nadodrzańskich, a następnie:
- Przedstawienie członków Komitetu Honorowego Samorządowego Roku Rzeki Odry 2018
- Podpisanie przez członków Komitetu Honorowego Listu Intencyjnego w sprawie współdziałania w ramach Samorządowego Roku Rzeki Odry 2018
- Program obchodów Samorządowego Roku Odry 2018 – Michał Gołąb - Koordynator Dolnośląskiego Roku Rzeki Odry 2018
- Zakończenie konferencji
13.45 - Konferencja prasowa Komitetu Honorowego Samorządowego Roku Rzeki Odry 2018