rozmiar czcionki: A | A | A

Nowoczesne lecznictwo onkologiczne w Zgorzelcu i Zagłębiu Miedziowym

13.12.2017 14:42 14:42

Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne oraz Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej to dwa ważne projekty, które wkrótce wejdą w fazę realizacji. Wielospecjalistyczny Szpital – SPZOZ w Zgorzelcu pozyskał na obydwa przedsięwzięcia przeszło 35,5 mln zł.

Wartość projektu pn. „Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne” przekracza 31 mln zł, przy czym dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 25,5 mln zł.  Starania o pozyskanie finansów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trwały długo. W 2016 r Wielospecjalistyczny Szpital-SPZOZ w Zgorzelcu oraz Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie podpisały mowę o współpracy. W oparciu o nią obydwie placówki, jako konsorcjum medyczne, wystąpiły do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie wielkiego przedsięwzięcia onkologicznego. Przyznane środki będą dzielone między partnerów. Projekt „Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne” adresowany jest do dorosłych mieszkańców województwa dolnośląskiego z podejrzeniem lub chorobą nowotworową.

- Te pieniądze pozwolą m.in. na pełną modernizację bloku operacyjnego w zgorzeleckim szpitalu,  na zakup nowego wyposażenia oraz remont pododdziału chirurgii onkologicznej, doposażenie oddziałów związanych z onkologią i diagnostyką. Nowy sprzęt trafi też do przychodni WS-SPZOZ w Gryfowie i Olszynie, by pacjenci kierowani na specjalistyczną diagnostykę nie musieli być każdorazowo hospitalizowani – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Kolejny projekt, który otrzymał dofinansowanie z samorządu województwa dolnośląskiego, to Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej. W drodze konkursu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, szpital zgorzelecki pozyskał na poprawę standardów leczenia ponad 9,5 mln zł. Centrum służyć ma rozwojowi tzw. opieki koordynowanej i środowiskowej poprzez inwestycje w POZ i Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną. W założeniu sieć współpracy obejmować ma powiaty: bolesławiecki, lubański, lwówecki, jeleniogórski i zgorzelecki - stąd w projekcie uczestniczą cztery inne, partnerskie podmioty.

Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej w Zgorzelcu powstanie w nowo wybudowanym, trzykondygnacyjnym budynku. Docelowo ma w nim funkcjonować kilkanaście poradni specjalistycznych, POZ oraz pielęgniarki środowiskowe i położne. Wśród poradni m.in.: urologiczna, endokrynologiczna, kardiologiczna, onkologiczna, reumatologiczna, położniczo-ginekologiczna, neurochirurgiczna, otolaryngologiczna, diabetologiczna, hematologiczna, neurologiczna, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii ogólnej, oraz chirurgii ortopedycznej.

Aktualnie poradnie są rozproszone w różnych częściach szpitala, a nawet w różnych częściach miasta. W niektórych miejscach brak niezbędnych ułatwień dla osób niepełnosprawnych. W RCOK powstanie centralna rejestracja, gdzie można będzie odebrać receptę czy wyniki badań, a także skorzystać z edukacji profilaktycznej. Projekt przewiduje również zakup sprzętu IT, umożliwiającego prowadzenie e-rejestracji, e-wyników, e-skierowań, itp. Założono ponadto gruntowną modernizację budynku w Olszynie, gdzie powstać ma nowoczesna przychodnia RCOK.

źródło: Wielospecjalistyczny Szpital-SPZOZ w Zgorzelcu