rozmiar czcionki: A | A | A

Kolejna edycja Dolnośląskich Małych Grantów

29.01.2018 11:43 11:43

Rozpoczyna się kolejna edycja programu „Dolnośląskie Małe Granty”, skierowanego do mieszkańców Dolnego Śląska, głównie do nieformalnych grup działających na terenie całego województwa. O dotacje mogą się starać zarówno członkowie organizacji pozarządowych, jak i niezrzeszeni w żadnych strukturach Dolnoślązacy.

W tym roku na realizację małych, lokalnych projektów samorząd województwa przeznaczył pół miliona złotych.

Tak jak w poprzedniej edycji tak i tym razem zainteresowani mogą składać wnioski o wsparcie projektów kulturalnych, sportowych, turystycznych, a także warsztatów, akcji edukacyjnych, działań dla młodzieży czy seniorów. Najważniejsze jest, by każdy z projektów dotyczył społecznej aktywności  Dolnoślązaków.

Dofinansowanie jednego projektu nie może przekroczyć 5 tys. zł, a minimalna kwota wsparcia to tysiąc złotych. Wnioski można składać do 15 lutego 2018 roku na projekty realizowane w terminie od 10 marca do 30 czerwca 2018 roku.

„Dolnośląskie Małe Granty” to program, który ma na celu rozwój kapitału społecznego i obywatelskiego, poprzez wsparcie oddolnej aktywności mieszkańców, umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach oraz aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia.

Operatorem programu  jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Więcej szczegółów, regulamin oraz składanie wniosków na www.malegranty.pl.


Również granty dla młodzieży
Trwa również otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r. Konkurs ma na celu rozwijanie u młodych ludzi kompetencji niezbędnych do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz rozwój postaw związanych z twórczym i aktywnym uczestnictwem w społeczeństwie obywatelskim.

W budżecie na ten cel jest 200 tys. Do konkursu można zgłaszać projekty poszerzające wiedzę o samorządzie terytorialnym, promujące zaangażowania młodych ludzi w działalność organizacji pozarządowych, działania wspierające integrację pokoleń, inicjatywy rozwijające i wzmacniające kreatywność i przedsiębiorczość wśród młodzieży. Dofinansowane będą projekty wzmacniające postawy obywatelskie wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska,  wspierające aktywizację młodzieży na rynku pracy, wspierające rozwój środowiska akademickiego Wrocławia i Dolnego Śląska, rozwoju Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego czy Dolnośląską Akademię Samorządu.

Oferty można składać do 15 lutego 2018 roku na projekty realizowane w terminie od 12 marca do 31 grudnia 2018 roku.