rozmiar czcionki: A | A | A

Jubileusz jeleniogórskiej „HANDLÓWKI”

29.11.2017 13:15 13:15

Wicemarszałek Iwona Krawczyk uczestniczyła w 55-leciu Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze. W imieniu marszałka województwa Cezarego Przybylskiego list gratulacyjny przekazał Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Marek Obrębalski. W uroczystości brali udział przedstawiciele władz miasta, zastępca Prezydenta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, dyrektorzy jeleniogórskich szkół ponadgimnazjalnych, grono pedagogiczne szkoły, absolwenci i uczniowie.

W 1962 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego powołało Zasadniczą Szkołę Handlową w Jeleniej Górze. Szkoła do której z chwilą powołania uczęszczało 430 uczniów, powstała w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego, po czym w roku 1965 przekazano szkole budynek przy ul. 1-go Maja, który do dnia dzisiejszego jest siedzibą szkoły. Do dzisiaj szkołę ukończyło już 20 tys.  absolwentów. Placówka kształci w zawodach takich jak: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, sprzedawca, technik handlowiec, fryzjer, technik usług fryzjerskich oraz technik logistyk.


Wicemarszałek Iwona Krawczyk na ręce Dyrektor Danuty Pawłowicz złożyła pamiątkową paterę oraz gratulacje pięknego jubileuszu.