rozmiar czcionki: A | A | A

Inauguracja Roku Rzeki Odry

12.02.2018 15:46 15:46

Dolnośląski Rok Rzeki Odry to inicjatywa, która pozwoli na promowanie naszej największej rzeki, jako ważnego elementu budowania potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego. Dziś w Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego marszałek Cezary Przybylski wraz z Przewodniczącym Sejmiku Dolnośląskiego Pawłem Wróblewskim uroczyście zainaugurowali cykl wielu wydarzeń związanych z tą samorządową inicjatywą.

W październiku 2017 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął rezolucję ustanawiającą rok 2018  Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry. Został on ustanowiony na wniosek Zarządu Województwa Dolnośląskiego z inicjatywy radnej Ewy Rzewuskiej, Przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Do przedsięwzięcia włączyły się kolejne województwa: śląskie, opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie.


Zależy nam na realizacji wszelkich projektów związanych z przywróceniem Odrze funkcji transportowych, współgrających z inwestycjami przeciwpowodziowymi, prowadzonymi na rzece i jej dopływach. Wciąż kładziemy na nie wielki nacisk, w związku z przykrym wspomnieniem wielkiej powodzi z 1997 roku – zaznacza marszałek Przybylski.

Transportowe wykorzystanie tej drogi wodnej pozwoli na poprawę spójności terytorialnej naszego województwa i całej Polski Zachodniej, stanowiąc tanie i ekologiczne uzupełnienie oferty innych rodzajów transportu towarowego.


Zależy nam także na tym, by nabrzeże całej Odry znów zaczęło tętnić życiem. Dlatego stworzyliśmy „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018” – dodaje marszałek.


Będzie on wspierał dolnośląskie gminy w realizacji projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury związanej bezpośrednio lub pośrednio z Odrą i innymi rzekami lub zbiornikami wodnymi. Organizowany jest także konkurs pn. „W stronę Odry”, gdzie wspierane będą projekty sportowe i turystyczne realizowane na Odrze i jej dopływach, obejmujące nie tylko turystykę wodną, spływy, zloty, ale także  imprezy sportowe
i rekreacyjne organizowane dla mieszkańców Dolnego Śląska.


Wszystkie wydarzenia zostaną ujęte w oficjalnym kalendarzu Dolnośląskiego Roku Rzeki Odry 2018. Będą one także wstępem do rządowych planów dotyczących roku 2019, który ma zostać ogłoszony Rokiem Rzeki Odry przez Sejm RP.


W inauguracji wzięli m.in. udział:


Jerzy Wcisła - Senator RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu  Rozwoju Dróg Wodnych

Ryszard Galla – Poseł na Sejm RP, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry

Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski

Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego

Andrzej Buła -  Marszałek Województwa Opolskiego

Henryk  Mercik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Profesor Tadeusz Trziszka – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego

Profesor Cezary Madryas – Rektor Politechniki Wrocławskiej

Rafał Zahorski – pełnomocnik Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

Elżbieta Marszałek − Wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej

Marek Cebula - Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich

Roman Potocki - Przewodniczący Konwentu Starostów Dolnośląskich