rozmiar czcionki: A | A | A

"Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia"

06.10.2017 11:52 11:52

Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Prof. Tadeusz Trziszka, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego zainaugurowali posiedzenie Rady Programowej Programu Rozwoju pn. "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia" - powołując członków Rady. Program rozwoju "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia" to nowatorska inicjatywa, dzięki której Dolny Śląsk uzyska pozycje lidera w zakresie produkcji żywności nowej generacji, wytwarzanej przez przemysł o wysokim współczynniku innowacyjności.

Posiadany przez Dolny Śląsk potencjał sprawia, że w przeciągu najbliższych lat nasz Region może stać się najbardziej konkurencyjnym w skali światowej producentem zdrowej żywności - funkcjonalnej, suplementów diety, nutraceutyków i żywności wysokiej jakości.


Odpowiedzią na współczesne wyzwania jest Program Rozwoju „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Program został opracowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Rola lidera Programu została powierzona przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu. Prace nad programem były realizowane w formule szerokiego partnerstwa angażującego środowisko naukowe, samorządowe i gospodarcze. Realizacja założeń Programu wymaga dokładnego zapoznania się z jego wizją, celami, możliwościami, wymaga również utożsamienia się z samą ideą, bowiem Program „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” jest programem kreatywnym nieustannie rozwijającym się i samoistnie doskonalącym się.


Województwo posiada duże zasoby intelektualne, technologiczne oraz doświadczenia organizacyjne, a nade wszystko bardzo dobrą współpracę instytucjonalną (nauka, biznes, administracja) i jest predestynowane do podjęcia się tak skomplikowanego działania logistycznego. Idea utworzenia w latach 2016-2020 i dalej do 2030 r. Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” obejmuje działania na różnych płaszczyznach – naukowych, edukacyjnych, biznesowych i społecznych. 

Program „Zielona Dolina” to innowacyjne rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem zasobów materialnych i niematerialnych w celu doskonalenia jakości życia społeczeństwa w Regionie.