rozmiar czcionki: A | A | A

33 mln zł na instalację przetwarzania odpadów w Lubaniu

29.12.2017 13:32 13:32

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu blisko 33 mln zł inwestuje w rozbudowę regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. Projekt w połowie finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Umowę na blisko 17 mln zł podpisali dziś marszałek Cezary Przybylski, prezes ZDiUK Michał Turkiewicz, burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński i radny wojewódzki Kazimierz Janik.

Inwestycja polega na rozbudowie punktu przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych, rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów oraz rozbudowie  sortowni do mechaniczno-ręcznego przetwarzania odpadów. Rozbudowana zostanie hala techniczna oraz część socjalno-sanitarna. Zakupione zostaną także specjalistyczne maszyny technologiczne. Pozwoli to na osiągnięcie lepszej wydajności instalacji oraz poprawi efektywności realizowanych procesów.

W projekcie działania uzupełniające dotyczące edukacji ekologicznej zaplanowano do realizacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”. Partnerzy będą współpracowali przy przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów oraz kampanii elektronicznej.