rozmiar czcionki: A | A | A

Projekt „Inwestycje, Innowacje, Energetyka” dla rozwoju dolnośląskich firm

20.09.2017 13:50 13:50

Dolny Śląsk udostępni przedsiębiorcom z sektora MŚP pożyczki oferowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt niskooprocentowanych pożyczek „Inwestycje, Innowacje, Energetyka” ma wzmocnić konkurencyjności firm na lokalnym rynku oraz zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty.

Dziś w obecności marszałka Cezarego Przybylskiego oraz Renaty Granowskiej – Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisali pięć umów z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 90 mln zł. Dzięki nim już wkrótce pieniądze trafia do firm z regionu. Projekt zakłada, że ze wsparcia  skorzysta min. 540 dolnośląskich przedsiębiorców.

Dzięki dzisiejszym umowom do dolnośląskich przedsiębiorców trafi 90 milionów złotych. Te pieniądze pozwolą przedsiębiorcom na przeprowadzenie planowanych inwestycji, zakup sprzętu produkcyjnego i rozszerzenie oferty rynkowej – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał pięciu pośredników finansowych, którzy będą bezpośrednio udzielać wsparcia przedsiębiorcom. Zostali nimi Polska Fundacja Przedsiębiorczości,  Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A i trzy konsorcja - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego  i Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ,  ECDF S.A. i Mega Sonic S.A.  i Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. wraz z Sudeckim Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych. Produkt, jaki będą oferować, to pożyczka rozwojowa.

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z filarów działalności naszego banku, z tym większą radością przyjąłem podpisanie umów, które dadzą impuls do dalszego rozwoju przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku – powiedział Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Instrument ten  umożliwi dolnośląskim przedsiębiorcom finansowanie przedsięwzięć umożliwiających rozwój i rozbudowę firmy oraz zwiększenie zastosowania innowacji.. Maksymalna wartość pożyczki to 500 tys. zł. Pożyczka oferowana będzie przedsiębiorcom w ramach działania 1.5. - Rozwój produktów i usług w MŚP.  

To kolejna transza środków europejskich dla dolnośląskich firm. Każda firma z naszego województwa będzie miała możliwość uzyskać środki na podjęcie działań rozwojowych i dokonywać inwestycji w swoim przedsiębiorstwie. – powiedziała Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Pośrednicy finansowi w województwie dolnośląskim:
•    Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. ((www.tise.pl) - wartość umowy to 25 mln zł,
•    Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (www. https://frw.pl/) i Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www. warr.pl/2005/) – umowa zawarta na kwotę 20 mln zł,
•    Konsorcjum ECDF S.A. (http://www.ecdf.pl/) i z MEGA SONIC S.A.   www.megasonic.pl – umowa opiewa na kwotę 20 mln zł
•    Polska Fundacja Przedsiębiorczości (http://www.pfp.com.pl/ która dysponować będzie kwotą 15 mln zł,
•    Konsorcjum Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. (http://www.agroreg.com.pl/) i Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych (http://ssig.pl/)) - wartość umowy to 10 mln zł.

Aktualna lista pośredników oferujących instrumenty finansowe z wykorzystaniem funduszy unijnych znajduje się na stronie rpo.bgk.pl