rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie komisji XLII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych

23.10.2018 13:00

W poniedziałek 22 października wicemarszałek Ewa Mańkowska wzięła udział w posiedzeniu komisji XLII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Województwo Dolnośląskie na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach PROW 2014-2020 otrzymało środki finansowe w wys. 10 257 813 euro.
W tegorocznym Konkursie zgłoszone zostało przez Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu opracowanie pn.: Założenia do projektu scalenia gruntów wsi Granica, Tomkowice, Godzieszówek. Scalenia gruntów zostaną zrealizowane w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Założenia do projektu scalenia gruntów stanowią załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy na wykonanie scalenia gruntów realizowanych w ramach oddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o przyznanie pomocy na realizację scalenia gruntów wsi Granica, Tomkowice, Godzieszówek, gmina Strzegom, powiat świdnicki, w drugim naborze, uzyskał 123 punkty zajmując I miejsce na liście rankingowej.
Na obszarze scalenia znajduje się 90 gospodarstw rolnych, które posiadają 467 działek. Na jedno gospodarstwo rolne przypada średnio 5,2 działki ewidencyjnej, a średnia powierzchnia działki w gospodarstwie wynosi 1,72 ha.

Scalenie gruntów pozwoli na poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, poprawę jakości i układu sieci drogowej obsługującej pola uprawne, zlikwiduje w dużej mierze tzw. „szachownicę gruntów”, umożliwi dokonanie wymian gruntów różniczan w obszarze scalenia tak aby ich grunty znajdowały się jak najbliżej siedziby ich gospodarstwa. W ramach scalenia planuje się zapewnić każdej działce dostęp do drogi.