rozmiar czcionki: A | A | A

Porozumienie dla Dolnego Śląska

17.04.2018 12:42

Samorząd Województwa oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu rozpoczynają ścisłą współpracę. Marszałek Cezary Przybylski i Jerzy Michalak, członek zarządu województwa oraz Rektor UE, prof. Andrzej Kaleta, podpisali w tej sprawie porozumienie.

Będzie ona dotyczyć realizacji projektów rozwojowych, mieszczących się w sferach: gospodarczej, społecznej i środowiskowej, oddziałujących na spójność Dolnego Śląska m.in. poprzez pobudzanie inicjatyw oddolnych, rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy.

Celem porozumienia jest m.in. wspieranie rozwoju samorządu terytorialnego poprzez transfer wiedzy i doskonalenie umiejętności pracowników samorządowych oraz liderów lokalnych i regionalnych (szkolenia, kursy, studia podyplomowe, indywidualny trening), wymiana danych i prowadzenie interdyscyplinarnych badań, których wyniki charakteryzują się wysoką użytecznością praktyczną dla jednostek samorządu terytorialnego oraz tworzenie wspartego wiedzą naukową forum wymiany doświadczeń  i upowszechniania dobrych praktyk w środowisku samorządu terytorialnego.
Inicjowane będą także wspólne spotkania i konferencje służące rozwojowi Dolnego Śląska.

W ramach współpracy jednym z pierwszych projektów jest „Szkoła Liderów Lokalnych” pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Rektora UE prof. Andrzeja Kalety. Patronem merytorycznym projektu jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju.

Będzie to platforma transferu wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy dolnośląskimi władzami samorządowymi, lokalnymi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych a Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Adresatami są studenci UE, władze samorządowe województwa dolnośląskiego, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

„Szkoły Liderów Lokalnych” to nowy projekt dydaktyczny Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego UE we Wrocławiu . Temat przewodni edycji trwającej od marca do czerwca 2018 r. to „Lider Wyzwań Lokalnych”.  18 studentów z różnych wydziałów UE pracuje w 3-osobowych grupach pod opieką tutorów. Słuchacze biorą udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez liderów gospodarczych, samorządowych i społecznych. Przejdą szkolenia z umiejętności komunikacji, negocjacji, prezentowania swojego stanowiska, testy kompetencji liderskich, skorzystają z wyjazdów studialnych do jednej z gmin, gdzie będą rozwiązywać jedno z dwóch lub trzech wskazanych przez władze gminy wyzwań i przygotują raport prezentowany na konferencji podsumowującej. Do projektu zostały zaproszone gminy: Legnica, Głogów, Dzierżoniów, Pieszyce, Strzelin i gmina wiejska Świdnica.

Patronem merytorycznym jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju, spółka samorządowa działająca od 2012 roku. To wyspecjalizowana regionalna instytucja finansowa, która ma za zadanie zbudowanie trwałego, wieloletniego sytemu finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych.

DFR doskonale zna specyfikę gospodarczą Dolnego Śląska, zarówno drzemiący w nim  potencjał jak i wyzwania regionalne. Spółka prowadzi działania networkingowe, posiada i rozbudowuje sieć kontaktów w społecznościach samorządowych, biznesowych i akademickich.