rozmiar czcionki: A | A | A

Kolejna wieża widokowa na Dolnym Śląsku

27.06.2018 11:22

Wieża widokowa mierząca blisko 30 metrów, wiaty turystyczne, stojaki na rowery, kierunkowskazy i stoły z ławkami, a także działania edukacyjne w szkołach powstaną w ramach projektu pn. „EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca”.

Partnerzy projektu: Gmina Czarny Bór reprezentowana przez wójta Adam Góreckiego, Gmina Stare Bogaczowice, której przedstawicielem jest wójt Mirosław Lech,  Gmina Szczawno-Zdrój reprezentowana przez burmistrza Marka Fedoruka oraz przedstawiciele Fundacja Edukacji Europejskiej spotkali się we wtorek 26 czerwca 2018 r. w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju, by podpisać umowę na realizację przedsięwzięcia z wykonawcami projektu Firmą TATRY z Myślenic.  Wicemarszałek Iwona Krawczyk, była świadkiem składania podpisów przez partnerów na umowie.


W ramach projektu zaplanowano budowę wieży widokowej, mierzącej blisko 30 metrów, montaż 76 tablic informacyjnych, 11 wiat turystycznych, 34 stołów z ławkami,77 kierunkowskazów, 31 stojaków na rowery oraz 34 koszy na śmieci oraz działania edukacyjne w szkołach na terenie gmin partnerskich. Oprócz tego prowadzone będą akcje promocyjne w postaci materiałów informacyjnych o Ekomuzeum, zamieszczanych na stronie www.wokoltrojgarbu.pl, a także zostanie wdrożony system informacji turystycznej.


Całkowita wartość projektu: 1.747.000,00 zł
Wielkość dofinansowania z RPO WD na lata 2014-2020: 1.484.000,00 zł