rozmiar czcionki: A | A | A

59 mln zł na walkę ze smogiem

19.10.2018 10:07

Samorząd Województwa Dolnośląskiego z pomocą funduszy europejskich dofinansuje wymianę starych kotłów i pieców. 31 października zostanie ogłoszony konkurs, a pod koniec roku ruszy nabór wniosków na projekty w formule grantowej (dla osób fizycznych) oraz poza grantowej (dla instytucji). Do rozdysponowania jest w sumie aż 59 mln zł!

− Każdy kolejny sezon grzewczy pokazuje, jak poważny jest problem smogu. Nie tylko duże miasta, ale i mniejsze miejscowości cierpią z powodu nadmiernego zanieczyszczenia powietrza i szukają sposobu na jego poprawę. Dlatego proponujemy konkretne rozwiązanie i konkretne pieniądze. Warto z nich skorzystać, by wreszcie pozbyć się przestarzałych i szkodliwych systemów ogrzewania, które trują nas wszystkich – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Systemowo i ekologicznie
Na dofinansowanie w pierwszej kolejności będą mogły liczyć projekty, w których rezygnuje się z tradycyjnego ogrzewania paliwem stałym (np. węglem) na rzecz podłączenia instalacji do sieci ciepłowniczej. Jeśli takie podłączenie jest niemożliwe lub nieopłacalne, samorząd dopłaci do instalacji nowoczesnych, ekologicznych źródeł ogrzewania, takich jak pompy ciepła, kotły na biomasę, ewentualnie paliwa gazowe (nie jest możliwe dofinansowanie kotłów węglowych). Ważne, aby kocioł po wymianie spełniał wymagania dla ekoprojektu, które będą obowiązywały od 2020 roku – stosowna informacja powinna znajdować się w dokumentacji urządzenia. Aby wniosek mógł liczyć na dofinansowanie, planowana inwestycja musi ograniczać emisję dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery. Ważne jest też, aby projektowana instalacja była efektywna energetycznie, tj. zapewniała dokładnie tyle ciepła, ile potrzeba (dzięki odpowiednim czujnikom, stacjom pogodowym, termostatom itp.). Możliwe jest także dofinansowanie instalacji pozwalających na zaopatrzenie nowej sieci grzewczej w energię elektryczną, np. panele solarne.

Dla kogo dotacje?
− Wnioski o dofinansowanie będą mogły składać między innymi samorządy, spółki komunalne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe. Dofinansowanie ze środków unijnych może pokryć maksymalnie 85 proc. wydatków inwestycyjnych, w tym koszty zarządzania – wyjaśnia marszałek Jerzy Michalak.

Urząd Marszałkowski na realizację tych działań przeznaczy niemal 59 mln zł. Przyszli beneficjenci muszą jednak pamiętać, że złożenie wniosku powinno być poprzedzone gruntowną analizą potrzeb i metod osiągnięcia redukcji zanieczyszczeń i oszczędności energii oraz zapobiegać tzw. ubóstwu energetycznemu. Wymiana kotła niesie bowiem za sobą konsekwencje finansowe związane z jego codzienną eksploatacją. Dlatego ważne jest, by projekty kierowane do dofinansowania były nie tylko ekologiczne, ale także efektywne finansowo, zarówno w fazie inwestycyjnej, jak i eksploatacyjnej, tak aby wymiana źródła ciepła nie powodowała zwiększonych kosztów ogrzewania.
Przed naborami planowane jest nieodpłatne udostępnienie uproszczonej metodologii audytowej do przeprowadzania obliczeń redukcji emisji szkodliwych substancji i CO2. Harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.