rozmiar czcionki: A | A | A

Ruszył nabór wniosków na Dolnośląskie Małe Granty

Dodano: 16-04-2020

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł! Edycja poświęcona jest w szczególności działaniom społecznym na rzecz wsparcia mieszkańców Dolnego Śląska w walce z epidemią koronawirusa. Na realizacje projektu zarząd województwa przeznaczył 300 tys. złotych.

[more]

NIW-CRSO informuje: Tarcza antykryzysowa dla III sektora: 19 rozwiązań

Dodano: 16-04-2020

W ślad za zapowiedzią Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego, dotyczącą objęcia organizacji pozarządowych tarczą antykryzysową, przedstawiamy 19 rozwiązań dla III sektora wprowadzanych w ramach tej tarczy.

[more]

Zawieszenie Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Dodano: 16-04-2020

Najważniejsza wartość i cel budżetu obywatelskiego Dolnego Śląska, którą były społeczne, lokalne i integrujące różne środowiska działania - obecnie, w sposób bezpieczny dla Dolnoślązaków, jest niemożliwa do realizacji.

[more]

Co organizacje pozarządowe zyskały dzięki Tarczy Antykryzysowej?

Dodano: 08-04-2020

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, w tym wicepremier prof. Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, zauważając problemy III sektora, uwzględnił odpowiednie rozwiązania w znowelizowanej ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.; tzw. ustawa o COVID-19), które są bezpośrednio adresowane do...

[more]

MRPiPS: Wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej

Dodano: 08-04-2020

Odwołania do przepisów wskazane w niniejszym materiale odnoszą się do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej specustawa) chyba że w treści wskazano odwołanie do innej ustawy.

[more]

Premiera wystawy online „OBLICZA TOLERANCJI"

Dodano: 08-04-2020

Młodzież z Lubania i powiatu lubańskiego (Klub Liderów Młodzieżowych) oraz łotewskiego Daugavpils zaprasza na premierę online wystawy zatytułowanej „Oblicza tolerancji". Prezentuje ona efekty międzynarodowego spotkania, które odbyło się w lutym w Baworowie. Warto poznać perspektywę młodego pokolenia na temat budzący tak wiele emocji w ostatnich miesiącach.

[more]

Zlecanie zadań w Tarczy. Na co mogą liczyć NGO-sy

Dodano: 03-04-2020

31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy umożliwiające modyfikację zasad rozliczania dotacji w związku z epidemią koronawirusa – art. 15zzl ust. 1-2 tzw. specustawy koronawirusowej (zwanej też “Tarczą”).

[more]