rozmiar czcionki: A | A | A

Uwaga! Zmiana warunków ogłoszenia konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu asystentury osób starszych

20.03.2020 16:07

Szanowni Państwo,

z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego na terenie Polski, skutkujący koniecznością podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Zarząd Województwa Dolnośląskiego postanowił zmienić warunki  ogłoszenia konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu asystentury osób starszych.

Zmiany dotyczą ograniczenie kwoty konkursu ogółem z 350 000 zł do 200 000 zł (50 000 na subregion) oraz maksymalnej kwoty dofinansowania pojedynczego projektu z 87 000 zł do 50 000 zł. Część środków finansowych została przekazana do Departamentu Zdrowia w obszarze usług medycznych gdzie efektywniej zostanie wykorzystana na podjęcie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prosimy o ponowne zapoznanie się z ogłoszeniem konkursowym przed złożeniem ofert na realizację zadań.


UCHWAŁA NR 1927/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1882/VI/20 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu asystentury osób starszych oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert

Zał. nr 1 do uchwały nr 1927/VI/20 - ogłoszenie konkursowe

Zał. nr 2 do uchwały nr 1927/VI/20 - oświadczenie