rozmiar czcionki: A | A | A

RDzMP zaprasza na wideokonferencję

29.07.2020 12:05

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem zaprasza przedstawicieli młodzieżowych rad i organizacji młodzieżowych do udziału w wideokonferencji na temat planów wzmocnienia kompetencji młodzieżowych rad funkcjonujących przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego poprzez zmiany legislacyjne.

Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek (3 sierpnia) o godz.16:00. Odbędzie się za pomocą wideokonferencji z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną. Zgłoszenia przedstawicieli młodzieżowych rad i organizacji młodzieżowych proszę przesyłać na adres mailowy: Igor.Wyszynski-Karloski@kprm.gov.pl  do czwartku (30.07) do końca dnia. W zgłoszeniu proszę zawrzeć: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę reprezentowanej organizacji/środowiska, a także uzasadnienie dlaczego chciał(a)byś wziąć udział w spotkaniu.

Inicjatywa spotkania jest efektem powierzenia Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem przez Wicepremiera, Profesora Piotra Glińskiego procesu konsultacji wzmocnienia pozycji młodzieżowych rad gmin oraz umocowania prawnego młodzieżowych rad powiatów i młodzieżowych sejmików województw.

Temat wzmocnienia młodzieżowych rad cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży, co świadczy o coraz wyższym poziomie zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne. W związku z tym prowadzimy dialog w tym aspekcie i zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Wydarzenie będzie miało formę dyskusji moderowanej. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja pochodzi ze strony Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego https://www.gov.pl/web/pozytek/rdzmp-zaprasza-na-wideokonferencje