rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie Marszałka Województwa - Zmiany sposobu i terminu składania dokumentów dotyczących zgłaszania kandydatów na członków DRDPP III kadencji

23.03.2020 10:38

Ogłoszenie Marszałka Województwa - Zmiany sposobu i terminu składania dokumentów dotyczących zgłaszania kandydatów na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Wrocław, dnia 23 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego na terenie Polski skutkujący koniecznością podjęcia działań związanych z zabezpieczeniem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19, w dniu 23 marca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1953/VI/20 w sprawie zmiany uchwały Nr 1823/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie trybu powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zmiany dotyczą sposobu i terminu składania dokumentów dotyczących zgłaszania kandydatów na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W związku z powyższym ogłaszam wydłużenie procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady w terminie do 30 kwietnia 2020 r. za pomocą „Karty zgłoszenia kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (załącznik nr 1 do uchwały nr 1823/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r.) wraz z dołączonym oświadczeniem kandydata (załącznik nr 2 do ww. uchwały).

Więcej informacji w:
Uchwale Nr 1823/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie trybu powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Uchwale Nr 1953/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1823/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie trybu powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wszelkie pytania proszę kierować do:
Pani Renaty Pędziwiater,  tel. 71 770 40 78, e-mail: renata.pedziwiater@umwd.pl.
Pani Iwony Łyp, tel. 71 770 41 88, e-mail: iwona.lyp@umwd.pl.

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

OGŁOSZENIE