rozmiar czcionki: A | A | A

Apel do mieszkańcow obszarów wiejskich

26.03.2020 10:09

Szanowni Mieszkańcy dolnośląskich wsi, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, Zarząd Województwa Dolnośląskiego zwraca się z gorącym apelem do członków organizacji, takich jak Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Lokalne Grupy Działania oraz do wszystkich pozostałych mieszkańców wsi, aby wykazali się zainteresowaniem sytuacją, w jakiej mogą znajdować się samotni mieszkańcy obszarów wiejskich, a w szczególności osoby starsze, niepełnosprawne, chore i niesamodzielne.

Są to często osoby, które nie korzystają z internetu czy mediów społecznościowych i nie poproszą o pomoc poprzez aplikację w telefonie komórkowym, dlatego tak ważna jest nasza inicjatywa. Osoby te ze względu na obniżoną odporność, a także towarzyszące inne choroby, są szczególnie narażone na zakażenie koronawirusem i jego ciężki przebieg. Jeśli jest taka możliwość, pomagajmy im w zapewnieniu podstawowych potrzeb bytowych, takich jak zakup żywności i lekarstw, pomoc w dostarczaniu opału oraz zapobieganie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu.


W tym trudnym dla nas wszystkich czasie ważny jest każdy gest życzliwości i pomocy. Krótka rozmowa, okazane serce i zrozumienie znaczą naprawdę bardzo dużo. Nie zapominajmy więc o słowach otuchy i wsparcia, które zwłaszcza seniorom i osobom samotnym są tak bardzo potrzebne.


Dolnoślązacy już wiele razy pokazali, jaki potencjał drzemie w naszych wsiach. Najbliższy czas będzie dla nas wszystkich wielkim sprawdzianem solidarności i odpowiedzialności. Zadbajmy więc o nasze Małe Ojczyzny i pokażmy, jak wielkie serca mają mieszkańcy dolnośląskich wsi.  

Informacja pochodzi ze strony http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/artykul/apel-do-mieszkancow-obszarow-wiejskich/?no_cache=1&cHash=ad27248a22db562c16e5bd74bdba8f25