rozmiar czcionki: A | A | A

Konsultacje społeczne Regulaminu NOWEFIO 2021

Dodano: 21-01-2021

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminów konkursu na rok 2021 w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

[more]

Nabór do Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.

Dodano: 20-01-2021

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.

[more]

Nabór do Zespołu Monitorującego Program Gwarancje dla Młodzieży

Dodano: 20-01-2021

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na członków Zespołu Monitorującego program Gwarancje dla młodzieży

[more]

Zgłoś Bohaterów społecznego zaangażowania! Ruszył nabór wniosków w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca...

Dodano: 19-01-2021

W Polsce jest wiele firm, które samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują wartościowe projekty społeczne, angażując się przy tym całym sercem. Warto, aby dowiedziała się o nich cała Polska.

[more]

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji...

Dodano: 13-01-2021

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w obszarze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, trwa dłużej niż 2 lata.

[more]

Spotkania i webinaria do Szkoły Liderów | WBO 2021

Dodano: 13-01-2021

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, która jest współorganizatorem wydarzenia przygotowanego z Wrocławskim Budżetem Obywatelskim zaprasza Wrocławianki i Wrocławian na spotkania i webinaria do Szkoły Liderów | WBO 2021

[more]

Powtórzone postępowanie - praca dla doradcy w regionalnym punkcie doradczym dla organizacji...

Dodano: 12-01-2021

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) zwraca się z prośbą o wycenę zadań doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych.

[more]