rozmiar czcionki: A | A | A

JEDEN PROCENT DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

Zostawmy 1% podatku na Dolnym Śląsku


Samorząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie włącza się do promowania aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej Dolnoślązaków. Zachęcamy mieszkańców województwa do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które przyczynią się do poprawy jakości życia w Regionie.


Pamiętajmy, że na Dolnym Śląsku jest wiele organizacji, które mogą dużo zrobić i są godne naszego zaufania. Przekazując im 1% podatku wspieramy ich działalność na rzecz Dolnoślązaków i Dolnego Śląska.


Czy jest 1% podatku?
1% – tak w skrócie mówimy o 1% podatku dochodowego osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać na organizacje pożytku publicznego.
1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych (sposób finansowego wsparcia), którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.
1% jest to także jeden z przywilejów, z jakich mogą korzystać organizacje pożytku publicznego.
Możliwość tę wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r., a konkretne przepisy określające, kto i jak może przekazać 1% podatku znajdują się w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych.
1% nie jest darowizną ani ulgą.
Można powiedzieć, że ze społecznego punktu widzenia jest to przejaw demokracji bezpośredniej. Dzięki niemu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu. Korzystając z tej możliwości, „wspomagamy” ministra finansów w dystrybucji środków publicznych. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek za dany rok trafi do „wspólnego worka”.
Z prawno-podatkowego punktu widzenia nie dysponujemy własnymi pieniędzmi, a tylko korzystamy z „uprzejmości” państwa, które pozwala nam samodzielnie zadecydować, gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie ma to więc wiele wspólnego z darowizną, którą wykładamy dobrowolnie z własnej kieszeni.
Zmniejszenie podatku o 1% stosuje się, jeżeli dokonane wpłaty nie zostały odliczone od dochodu na podstawie przepisów o darowiznach (art. 26 ust. 1 pkt 9).


Kto może przekazać 1% podatku za organizacjom?
•    podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
•    podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
•    podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.


13 marca 2017 r. prezydent podpisał ustawę wprowadzającą ułatwienia dla emerytów i rencistów, którzy chcieliby przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP. Następnego dnia ustawa została opublikowana.
Emeryt nie będzie musiał wyliczać, jaką kwotę stanowi jego 1% (robią to wszyscy inni podatnicy uprawnieni do wspierania OPP). Wystarczy, że wskaże organizację pożytku – poda jej KRS. Rubryki dotyczące przekazania 1% będą wyglądały w PIT-OP tak samo jak rubryki jednoprocentowe innych PIT-ów umożliwiających dokonanie alokacji, z tym że PIT-OP pozbawiony będzie miejsca na wpisanie kwoty.


Specjalny PIT do wskazywania OPP
PIT z samym rozliczeniem podatku za emeryta lub rencistę nadal wysyłać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy inny organ rentowy (tu nic się nie zmienia). PIT-OP będzie więc uzupełnieniem PIT-u wysyłanego przez ZUS. Emeryt nie będzie musiał rozliczać się samodzielnie, chcąc przekazać 1%.
PIT-OP ze wskazaniem organizacji pożytku emeryt wysyła do Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia. Można go będzie złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.


Wszystkie formularze podatkowe znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/pit/


Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w zakładce OPP – Wykaz OPP 1% https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ 


Zapraszamy również na zakładkę dot. OPP na Portalu Podatkowym, na której dostępne są m. in. informacje o nowej usłudze Twój e-PIT (dostępnej od 15 lutego 2019 r.) https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-opp