rozmiar czcionki: A | A | A

PRZYGOTOWANIE PROGRAMÓW REWITALIZACJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

W dniu 29 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie nawiązania współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w celu współorganizacji konkursu dotacji dla gmin Województwa Dolnośląskiego na przygotowanie programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. W związku z powyższym opracowano projekt pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego" Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Podstawowe informacje o projekcie:

Nazwa Projektu:
„Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego”

Wartość projektu:
7 826 666,67 PLN.

Okres realizacji projektu:
listopad 2015 r.- listopad 2017 r.

Cele projektu:
- zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów na temat zasad prawidłowego przygotowania programów rewitalizacji;
- wsparcie gmin w opracowaniu programów rewitalizacji według nowego modelu wypracowanego przez MIiR.

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu:
- spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców konkursu dotacji - 4 (Jelenia Góra, Wałbrzych, Legnica, Wrocław);
- konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji;
- spotkania informacyjne  dla dotacjobiorców - 3 (w siedzibie UMWD);
- spotkania edukacyjne dla wszystkich gmin zainteresowanych aktualizacją/opracowaniem programów rewitalizacji - 6 (na terenie województwa).
 

ZOBACZ TAKŻE:

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE DOTACJI - II NABÓR