rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

ZLECANIE ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wzór oferty

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW UTWORZENIA I DZIAŁANIA ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Rozporządzenie

Uchwała

Wniosek

OPINIOWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW PRZYJMUJĄCYCH GRUPY TURNUSOWE

Rozporządzenie

Wniosek

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Wnioski o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne można składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego (PIU) Emp@tia:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

 

DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI

Rozporządzenie

Zasady dofinansowania robót budowlanych

Wniosek - załącznik do zasad dofinansowania robót budowlanych

Wniosek - wzór informacji cz. A pkt. 9 zał. 3


W sprawie szczegółowych informacji, dotyczących ubiegania się o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji społecznej i zawodowej uprzejmie prosimy o kontakt z Tomaszem Wilanowskim

tel. 71 770 41 50

e-mail: tomasz.wilanowski@umwd.pl