rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 90000,00 PLN, środki BWD- 10260,00 PLN


     Wzory umów

Wsparcie samorządu dla organizacji pozarządowych

Dodano: 27-03-2020

Aktualna sytuacja epidemiologiczna może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz zadań realizowanych przez ngo’sy. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dostrzegając zagrożenia, z którymi mogą zetknąć się dolnośląskie organizacje pozarządowe rekomenduje rozwiązania, których celem jest umożliwienie realizacji zleconych zadań.

[more]

Codzienne filmowe raporty o sytuacji na Dolnym Śląsku

Dodano: 25-03-2020

W związku z trudną sytuacją panującą w naszym kraju związaną z pandemią koronawirusa na naszym kanale YouTube będą ukazywały się regularne filmowe raporty o bieżącej sytuacji na Dolnym Śląsku. Materiały będą miały wbudowaną ścieżkę napisów, co ułatwi odbiór osobom z dysfunkcjami wzroku. Zachęcamy do subskrypcji i udostępniania sprawdzonych informacji. YouTube - Nie ma barier Dolny Śląsk

[more]

Polecenie Wojewody Dolnośląskiego o zamnięciu placówek

Dodano: 25-03-2020

Polecenie Wojewody Dolnośląskiego dotyczące przedłużenia zawieszenia działalności wszelkich placówek wsparcia dziennego, żłobków, klubów dziecięcych, centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior+ oraz środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej w terminie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

[more]

Ruszyły nabory do programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego

Dodano: 17-03-2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020.

[more]

Polecenie Wojewody Dolnośląskiego o zamknięciu ośrodków

Dodano: 12-03-2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Wojewoda Dolnośląski wydał polecenie o zamknięciu ośrodków dedykowanych aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Dolnym Śląsku.

[more]

Konsultacje on-line dot. konkursu ze środków PFRON

Dodano: 10-03-2020

Informujemy, że trwają konsultacje w sprawie wyboru zadań, na które zostanie ogłoszony konkurs finansowany ze środków PFRON w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.

[more]

Konsultacje dot. konkursu ze środków PFRON

Dodano: 04-03-2020

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 9 marca 2020 r. o godz. 12. 00 w sali konferencyjnej Dolnośląskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 42-44.

[more]