rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 0,00 PLN, środki BWD- 0,00 PLN     Wzory umów

„Sprawny uczeń” - stypendia marszałka

Dodano: 02-08-2011

W roku szkolnym 2011/2012 po raz pierwszy przyznane zostaną stypendia marszałka województwa w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”. 1.000 zł mogą otrzymać niepełnosprawni uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z małych miasteczek i wsi Dolnego Śląska. Stypendia będą ufundowane z budżetu województwa.

[more]

Konkurs na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 27-07-2011

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej usprawniania społecznego dzieci niepełnosprawnych z elementami fizykoterapii.

[more]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu.

Dodano: 27-07-2011

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepelnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 r.

[more]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 20-07-2011

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Arteterapia i muzykoterapia z „Liczyrzepą” – integracja przez sztukę”.

[more]

Zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych

Dodano: 19-07-2011

„Zasady składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków PFRON przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego”.

[more]

Działalnośc na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodano: 15-07-2011

Ogłoszenie o mozliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Życie jest sztuką" usprawniania motoryki małej i dużej.

[more]

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Dodano: 14-07-2011

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Tacy Sami”.

[more]