rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

25.10.2018 13:07

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „60 lat dla Dolnośląskiej Młodzieży”.

Zgodnie z  Uchwałą Nr 6089/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Na Szczęście” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6 000,00zł na wykonanie zdania publicznego pn. „60 lat dla Dolnośląskiej Młodzieży” realizowanego w okresie od 23.10.2018 r. do 30.11.2018 r.

Sprawę prowadzi Departament Marszałka

Załącznik: uchwała ZWD