rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

25.10.2018 13:09

 

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja Młodzieżowa – polityka na poziomie lokalnym i regionalnym”.

Zgodnie z  Uchwałą Nr 6130/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Semper Avanti realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000,00zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Konferencja Młodzieżowa – polityka na poziomie lokalnym i regionalnym” realizowanego w okresie od 15.11.2018 r. do 31.12.2018 r.

Sprawę prowadzi Departament Marszałka

Załącznik: uchwała ZWD