rozmiar czcionki: A | A | A

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 25 kwietnia 2019 r.

Dodano: 25-04-2019

Informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2019 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) środki zostały wykorzystane.

[more]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Dodano: 11-04-2019

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z  późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „VII Wrocławski Marsz Golgoty Wschodu”. W dniu 3 kwietnia 2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Związek Sybiraków Oddział we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności...

[more]

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 11 kwietnia 2019 r.

Dodano: 11-04-2019

Informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2019 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) jest do dyspozycji kwota 10 000,00 zł.

[more]

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 22 października 2018...

Dodano: 25-10-2018

Informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2018 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) środki zostały wykorzystane.

[more]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

Dodano: 25-10-2018

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja Młodzieżowa – polityka na poziomie lokalnym i regionalnym”. Zgodnie z  Uchwałą Nr 6130/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Semper Avanti realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego...

[more]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

Dodano: 25-10-2018

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty bożonarodzeniowe dla młodzieży”. Zgodnie z  Uchwałą Nr 6129/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Moja Bystrzyca” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art....

[more]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a

Dodano: 25-10-2018

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „60 lat dla Dolnośląskiej Młodzieży”. Zgodnie z  Uchwałą Nr 6089/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Na Szczęście” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu...

[more]