rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.

21.06.2018 09:00

W dniu 19 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5570/V/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.

W ramach konkursu przewiduję się dofinansowanie zadania: Dolnośląska Szkoła Pod Żaglami

Warunki realizacji, termin, kryteria oceny formalnej i merytorycznej określa ogłoszenie konkursowe.

Osoba do kontaktu: Rafał Pilch, tel. +48 888 784 127

Uchwała Zarządu

Ogłoszenie Konkursu

Wzór oferty

Oświadczenie