rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie konkursowe na zadania wspierające organizacje pracujące z młodzieżą

10.02.2014 15:00

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie działań skierowanych do organizacji pracujących z młodzieżą na terenie Dolnego Śląska”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie  działań skierowanych do organizacji pracujących z młodzieżą na terenie Dolnego Śląska” na podstawie uchwały nr 5273/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 Lutego 2014 r.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

1.    Poprowadzenie  mobilnego biura projektowego, dla organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska,  które ma za zadanie wspierać organizacje przy pisaniu  wniosków celem  pozyskania  środków finansowych  na rozwój regionalnej polityki młodzieżowej ze środków krajowych i europejskich oraz grantów prywatnych we współpracy z biznesem, organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi;   
2.    Prowadzenie wsparcia dla organizacji pracujących z młodzieżą z zakresu księgowości i rozliczania projektów.
3.    Prowadzenie portalu informacyjnego fajnie.org. dla młodzieży oraz organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą:
a.    Informacje o aktualnych wydarzeniach dla młodzieży.
b.    Dane dotyczące możliwości aktywności młodzieży oraz organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą.
c.    Informacje rozwojowe dla organizacji pozarządowych.
d.    Tworzenia zakładek dla organizacji pracujących z młodzieżą.

Uchwała i ogłoszenie konkursowe

Oświadczenie