rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie konkursowe na zadania związane z upowszechnianiem wiedzy z zakresu samorządności

10.02.2014 14:56

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie działań związanych z promocją samorządności dla młodzieży z terenu Dolnego Śląska”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie  działań związanych z promocją samorządności  dla  młodzieży z terenu Dolnego Śląska” na podstawie  uchwały nr 5274/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lutego 2014 r.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

 Zadanie 1  Rozwój regionalnego systemu rzecznictwa interesów młodzieży (Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego)
A.    Przeprowadzenie wyboru reprezentantów młodzieży dolnośląskiej w wieku 13-21 lat
B.   Prowadzenie spotkań reprezentantów młodzieży.
C.   Organizowanie  komunikacji między reprezentami młodzieży a decydentami.
a)    Zbieranie informacji o potrzebach i problemach młodzieży w regionie.
b)    Prowadzenie konsultacji z młodzieżą z zakresu tworzenia regionalnego ładu prawnego i innych decyzji podejmowanych przez organy samorządowe.


Zadanie 2 Edukacja z zakresu funkcjonowania Państwa i Samorządów.
A.    Stworzenie  aktywnego  narzędzia  edukacyjnego  z zakresu działania administracji rządowej i samorządowej,  adekwatnego  do przewidywanych  odbiorców.
B.     Przeprowadzenie działań edukacyjnych w/w zakresu  w szkołach na terenie Województwa

 Zadanie 3 uczestnictwo i reprezentacja w ramach sieci partnerski ERY i  ARE. 
A.     Wybór spośród reprezentantów młodzieży przedstawicieli do regionach sieci partnerskich oraz przygotowanie do reprezentowania młodzieży.
B.    Zorganizowanie udziału w spotkaniach sieci młodzieżowych ERY i ARE.  

Uchwała i ogłoszenie konkursowe

Oświadczenie