rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie konkursowe na zadanie związane ze wsparciem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży

10.02.2014 14:48

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację projektu pilotażowego dotyczącego wspierania rozwoju młodzieży z wykorzystaniem wsparcia edukacyjnego”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację  projektu pilotażowego dotyczącego wspierania rozwoju młodzieży z wykorzystaniem  wsparcia edukacyjnego” na podstawie uchwały nr 5271/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lutego 2014 r.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

a. Opracowanie  programu w  zakresie wsparcia  edukacyjnego  dla  dzieci i     młodzieży w klubach i świetlicach  z terenu Dolnego Śląska.
b. Wdrożenie programu pilotażowego w  zakresie wsparcia edukacyjnego w klubach i świetlicach  na reprezentatywnej  próbie z terenu Dolnego Śląska.
c. Rekomendacje  po przeprowadzonym programie pilotażowym  z wykorzystaniem dobrych praktyk.
d. Przeprowadzenie  szkolenia  i wprowadzenie standardów  dobrych praktyk z zakresu prowadzenia klubów i świetlic środowiskowych dla opiekunów tych placówek.

Uchwała i ogłoszenie konkursu

Oświadczenie