rozmiar czcionki: A | A | A

Obrady Komisji ds. Młodzieży

14.02.2012 14:35

Dziś we Wrocławiu obradowała Doraźna Komisja ds. Młodzieży. W spotkaniu uczestniczył marszałek województwa Rafał Jurkowlaniec.

Podczas obrad podsumowano zadania zrealizowane w 2011 roku w ramach konkursu ‘Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska’. Łukasz Osiński, Pełnomocnik Marszałka ds. Młodzieży oraz przedstawiciele beneficjantów zaprezentowali kilka projektów, które otrzymały w zeszłym roku dofinansowanie. Wówczas 500 tys. zł zostało przeznaczone na m.in. inicjatywy podnoszące wiedzę i kompetencje wolontariuszy, warsztaty malarskie w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej czy aktywizacje niepełnosprawnej młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań i umiejętności zagospodarowania czasu wolnego.

W tym roku ponownie ruszył konkurs na realizację inicjatyw o charakterze edukacyjnym mających na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży i zagospodarowanie ich wolnego czasu, a także postaw kreatywności i przedsiębiorczości wśród młodych Dolnoślązaków, w szczególności na obszarach wiejskich (np. zajęcia pozalekcyjne). Dofinansowanie wynosi 500 000,00 zł.

Oprócz ww. zadania I - inicjatyw o charakterze edukacyjnym, dofinansowanie mogą uzyskać także zadania mające na celu wzmocnienie postaw pro-obywatelskich wśród dolnośląskiej młodzieży w wieku 13-30 lat. Chodzi m.in. o wzmacnianie tożsamości lokalnej i patriotyzmu, upowszechnianie wiedzy o regionie i współpracy na poziomie międzynarodowym oraz zapobieganie rasizmowi i ksenofobi. O środki finansowe mogą ubiegać się także organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Szczególnie wspierane będą inicjatywy podnoszące wiedzę i kompetencje wolontariuszy oraz pracowników organizacji.

Załącznik:
Ogłoszenie konkursowe: www.bip.umwd.dolnyslask.pl

Kontakt:
lukasz.osinski@dolnyslask.pl