rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs: wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży

07.02.2012 11:46

Inicjatywy lokalne o charakterze edukacyjnym mające na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży i zagospodarowanie ich wolnego czasu, a także postaw kreatywności i przedsiębiorczości wśród młodych Dolnoślązaków, w szczególności na obszarach wiejskich (np. zajęcia pozalekcyjne). Między innymi takie zadania mogą uzyskać dofinansowanie wynoszące 500 000,00 zł. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację działań z zakresu ‘Wsparcia dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska’.

Oprócz ww. zadania I - inicjatyw o charakterze edukacyjnym, dofinansowanie mogą uzyskać także zadania mające na celu wzmocnienie postaw pro-obywatelskich wśród dolnośląskiej młodzieży w wieku 13-30 lat. Chodzi m.in. o wzmacnianie tożsamości lokalnej i patriotyzmu, upowszechnianie wiedzy o regionie i współpracy na poziomie międzynarodowym oraz zapobieganie rasizmowi i ksenofobi. O środki finansowe mogą ubiegać się także organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Szczególnie wspierane będą inicjatywy podnoszące wiedzę i kompetencje wolontariuszy oraz pracowników organizacji.

Załączniki
Ogłoszenie konkursowe: www.bip.umwd.dolnyslask.pl

Kontakt:
lukasz.osinski@dolnyslask.pl