rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja o konkursach na działania dla młodzieży.

05.03.2014 16:01

W związku z zapytaniami dotyczącymi organizacji otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska” informujemy, że zostanie on ponownie ogłoszony w przeciągu najbliższych dwóch tygodni.

Mając na uwadze duże zainteresowanie podmiotów III sektora udziałem w konkursie oraz znaczenie współpracy z organizacjami pracującymi na rzecz młodzieży, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podejmie decyzję o zwiększeniu puli środków przeznaczonych na działania zaplanowane w w/w konkursie o 200 tysięcy złotych, tj. do kwoty 1mln. 200 tysięcy złotych.

Jednocześnie Zarząd Województwa planuje zwiększenie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowej, która decyduje o podziale środków finansowych. Szczegółowe warunki konkursu zostaną opracowane w ścisłej współpracy z komisjami Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.