rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytkach wpisanych do rejestru zabytkówUchwałą nr XVIII/450/20
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach oraz uchwałą nr XXII/530/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/450/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r., zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 4 500 000 zł. Dofinansowano 132 zadania.


Dokumenty do pobrania:

Uchwała

Załącznik do uchwały - wykaz Beneficjentów

Uchwała zmieniająca 

Załącznik do uchwały zmieniającej - wykaz Beneficjentów po zmianie