rozmiar czcionki: A | A | A

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru


Przedstawiamy Państwu dokumenty dotyczące udzielania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.

Dokumenty do pobrania:

Zasady udzielania dotacji

Zasady udzielania dotacji - uchwała zmieniająca

Wniosek o dotację

Wniosek - instrukcja wypełniania

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dostępna na stronach Sejmu RP