rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Radosne oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia”.

W dniu 29 października 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „KIERUNEK PRZYGODA” na realizację zadania publicznego pn. „Radosne oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Marszałka, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Marszałka Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 5 listopada 2020 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja i eksploatacja spektaklu teatralnego pt. Aktorzy przyjechali”

Zgodnie z Uchwałą Nr 2822/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zlecenia Fundacji Ośrodek realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Realizacja i eksploatacja spektaklu teatralnego pt. Aktorzy przyjechali”.


Sprawę prowadzi Wydział Kultury / Departament Marszałka

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Koncert ensemble Kompopolex w IP Studio we Wrocławiu”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 2823/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Kompopolex złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Koncert ensemble Kompopolex w IP Studio we Wrocławiu” i nie zlecono jego wykonania.


Sprawę prowadzi Wydział Kultury / Departament Marszałka

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Operetka dla Dzieci”

W dniu 14 października 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Operetka Wrocławska na realizację zadania publicznego pn. „Operetka dla Dzieci”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Marszałka, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Marszałka Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 27 października 2020 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dziady Część II"

W dniu 14 października 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Operetka Wrocławska na realizację zadania publicznego pn. „Dziady Część II”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Marszałka, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Marszałka Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 27 października 2020 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 16 października 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląski Oddział Związku Literatów Polskich na realizację zadania publicznego pn. „XVII Festiwal Poezji Poeci bez Granic im. Andrzeja Bartyńskiego w Polanicy Zdroju”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Marszałka, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Marszałka Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 27 października 2020 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Zamkowy koncert kameralny”.

W dniu 14 października 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Czas Sztuki” na realizację zadania publicznego pn. „Zamkowy koncert kameralny”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Marszałka, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Marszałka Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 23 października 2020 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Spod tynku patrzy Hirschberg (i okolice)”.

W dniu 9 października 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza na realizację zadania publicznego pn. „Spod tynku patrzy Hirschberg (i okolice)”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Marszałka, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Marszałka Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 22 października 2020 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Koncert ensemble Kompopolex w IP Studio we Wrocławiu

W dniu 24 września 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację KOMPOPOLEX na realizację zadania publicznego pn. „Koncert ensemble Kompopolex w IP Studio we Wrocławiu”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Marszałka, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Marszałka Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 5 października 2020 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

W dniu 22 września 2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Ośrodek na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja i eksploatacja spektaklu teatralnego pt. Aktorzy przyjechali”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Marszałka, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Marszałka Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 2 października 2020 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Kultura jako podstawa edukacji dzieci i młodzieży

Zgodnie z Uchwałą Nr 1455/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Certus realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 500 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Kultura jako podstawa edukacji dzieci i młodzieży” realizowanego w okresie od 28.11.2019 do 30.12.2019 r.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

„Wieczór kolęd. Koncerty z cyklu: Esperantyści dla wrocławian

­Zgodnie z  Uchwałą Nr 1420/VI/19  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Śląskiego Zespołu Esperanckiego złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wieczór kolęd. Koncerty z cyklu: esperantyści dla wrocławian” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Wieczory Tumskie

Zgodnie z Uchwałą Nr 1418/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zlecenia Fundacji „PRO ARTE 2002” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 9 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Wieczory Tumskie” realizowanego w okresie od 18.11.2019 do 10.12.2019 r.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Obraz w pigułce

Zgodnie z Uchwałą Nr 1419/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zlecenia Fundacji Obraz w pigułce realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 1 500 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Obraz w pigułce” realizowanego w okresie od 25.11.2019 do 20.12.2019 r.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Tytuł zadania: „Kultura jako podstawa edukacji dzieci i młodzieży

W dniu 5 listopada 2019 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Certus, na realizację zadania publicznego         w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kultura jako podstawa edukacji dzieci i młodzieży

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 13 listopada 2019 roku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

W załączeniu:                                                    

Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Tytuł zadania: „Wsparcie społeczne osób starszych województwa dolnośląskiego w środowisku zamieszkania

W dniu 4 listopada 2019 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wsparcie społeczne osób starszych województwa dolnośląskiego w środowisku zamieszkania

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 13 listopada 2019 roku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

W załączeniu:                                                    

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Tytuł zadania: „Wieczór kolęd. Koncert z cyklu: esperantyści dla wrocławian

W dniu 24 października 2019 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Śląski Zespół Esperancki, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wieczór kolęd. Koncert z cyklu: esperantyści dla wrocławian

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 1 listopada 2019 roku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

W załączeniu:                                                    

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Tytuł zadania: „Wieczory Tumskie

W dniu 24 października 2019 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „PRO ARTE 2002”, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wieczory Tumskie

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 1 listopada 2019 roku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

W załączeniu:                                                    

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Tytuł zadania: „Obraz w pigułce

W dniu 21 października 2019 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Obraz w pigułce, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Obraz w pigułce

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 30 października 2019 roku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

W załączeniu:                                                    

Oferta

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Poznaj folklor – zajęcia taneczno-wokalne dla dzieci II edycja

Zgodnie z Uchwałą Nr 1321/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zlecenia Reprezentacyjnemu Dolnośląskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Wrocław” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert        w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Poznaj folklor – zajęcia taneczno-wokalne II edycja” realizowanego w okresie od 22.10.2019 do 23.12.2019 r.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Przygotowanie działań edukacyjnych w projekcie Gość-Inność oraz prezentacja spektaklu w szkole w Jelczu-Laskowicach

Zgodnie z Uchwałą Nr 1322/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zlecenia Fundacji „Teatr Układ Formalny” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Przygotowanie działań edukacyjnych w projekcie Gość-Inność oraz prezentacja spektaklu w szkole w Jelczu Laskowicach” realizowanego w okresie od 20.10.2019 do 30.12.2019 r.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Koncerty z cyklu: Nadzieja ma kolor zielony. Esperantyści dla wrocławian

­Zgodnie z  Uchwałą Nr 1323/VI/19  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Śląskiego Zespołu Esperanckiego złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Koncerty z cyklu: Nadzieja ma kolor zielony. Esperantyści dla wrocławian” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Tytuł zadania: Poznaj folklor – zajęcia taneczno-wokalne dla dzieci II edycja

W dniu 1 października 2019 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Poznaj folklor – zajęcia taneczno-wokalne dla dzieci II edycja”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 9 października 2019 roku.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:    
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Tytuł zadania: „Przygotowanie działań edukacyjnych w projekcie „Gość-Inność” oraz prezentacja spektaklu w szkole w Jelczu-Laskowicach”
W dniu 25 września 2019 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Teatr Układ Formalny”, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Przygotowanie działań edukacyjnych w projekcie Gość-Inność oraz prezentacja spektaklu     w szkole w Jelczu-Laskowicach”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 7 października 2019 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:    
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Tytuł zadania: „Koncerty z cyklu: Nadzieja ma kolor zielony. Esperantyści dla wrocławian”
W dniu 27 września 2019 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Śląski Zespół Esperancki, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Koncerty z cyklu: Nadzieja ma kolor zielony. Esperantyści dla wrocławian”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 7 października 2019 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
W załączeniu:   
Oferta

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

XI Jarmark Produktu Lokalnego Smaki Dobrej Widawy

­Zgodnie z  Uchwałą Nr 1220/VI/19  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „XI Jarmark Produktu Lokalnego Smaki Dobrej Widawy” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Szwajcarkowe Granie 2019

­Zgodnie z  Uchwałą Nr 1221/VI/19  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Góry Szalonych Możliwości złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Szwajcarkowe Granie 2019” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Spotkanie z kulturą

­Zgodnie z  Uchwałą Nr 1219/VI/19  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Udanin złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie z kulturą” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

XII Festiwal i Konkurs im. Łukasza Pietrzaka GITAROMANIA

Zgodnie z Uchwałą Nr 1218/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu PRO-ARTE przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „XII Festiwal i Konkurs im. Łukasza Pietrzaka GITAROMANIA” realizowanego w okresie od 30.11.2019 do 01.12.2019 r.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego

Tytuł zadania: „Poznaj folklor – zajęcia taneczno-wokalne dla dzieci II edycja”
W dniu 4 września 2019 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Reprezentacyjny Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Poznaj folklor – zajęcia taneczno-wokalne dla dzieci II edycja”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50 -413 Wrocław  do dnia 12 września 2019 roku.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:    
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego

Tytuł zadania: „Szwajcarkowe Granie 2019”
W dniu 30 sierpnia 2019 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Szwajcarkowe Granie 2019”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50 -413 Wrocław  do dnia 9 września 2019 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:    
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego

Tytuł zadania: „XII Festiwal i Konkurs im. Łukasza Pietrzaka GITAROMANIA”
W dniu 28 sierpnia 2019 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie PRO-ARTE przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „XII Festiwal i Konkurs im. Łukasza Pietrzaka GITAROMANIA”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 5 września 2019 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

W załączeniu:   
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego

Tytuł zadania: „Album Pielgrzymka dawniej i dziś na pocztówce i fotografii oraz warsztaty fotograficzne”
W dniu 22 sierpnia 2019 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Album Pielgrzymka dawniej i dziś na pocztówce i fotografii oraz warsztaty fotograficzne”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50 -413 Wrocław  do dnia 4 września 2019 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:    
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego

Tytuł zadania: „Spotkanie z kulturą”
W dniu 19 sierpnia 2019 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Udanin, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Spotkanie z kulturą”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50 -413 Wrocław  do dnia 3 września 2019 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:    
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego

Tytuł zadania: „XI Jarmark Produktu Lokalnego Smaki Dobrej Widawy”
W dniu 16 sierpnia 2019 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „XI Jarmark Produktu Lokalnego Smaki Dobrej Widawy”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50 -413 Wrocław  do dnia 3 września 2019 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
 

W załączeniu:   
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego

Tytuł zadania: „XI Przegląd Zespołów Folklorystycznych Dobrej Widawy”
W dniu 16 sierpnia 2019 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa , na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „XI Przegląd Zespołów Folklorystycznych Dobrej Widawy”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50 -413 Wrocław  do dnia 3 września 2019 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:    
Oferta

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) na realizację zadania publicznego

„Koncert upamiętniający 80-tą rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej”
Zgodnie z Uchwałą Nr 1129/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Koncert upamiętniający 80-tą rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej” realizowanego w okresie od 28.08.2019 do 30.09.2019 r.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury.
 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego

Tytuł zadania: „XII Festiwal i Konkurs im. Łukasza Pietrzaka GITAROMANIA”
W dniu 28 sierpnia 2019 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie PRO-ARTE przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Jeleniej Górze, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „XII Festiwal i Konkurs im. Łukasza Pietrzaka GITAROMANIA”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 5 września 2019 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

W załączeniu:    
Oferta

Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

„Jubileusz 70-lecia V LO we Wrocławiu”
¬Zgodnie z  Uchwałą Nr 5974/V/18  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Klub Absolwenta V LO we Wrocławiu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Jubileusz 70-lecia V LO we Wrocławiu” i nie zlecono jego wykonania.
Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

„Jesień z kulturą”
Zgodnie z Uchwałą Nr 5972/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zlecenia Parafii pw. Chrystusa Króla w Głuszycy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 500 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Jesień z kulturą” realizowanego w okresie od 1.10.2018 r. do 20.11.2018 r..
Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

„„Gdzie Słowa nie wystarczą potrzebna jest muzyka…” – koncert pieśni patriotycznej”
Zgodnie z Uchwałą Nr 5970/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zlecenia Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Jaworze realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 500 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „„Gdzie Słowa nie wystarczą potrzebna jest muzyka…” – koncert pieśni patriotycznej” realizowanego w okresie od 1.10.2018 r. do 29.12.2018 r..
Sprawę prowadzi Wydział Kultury.


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

„Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznych”
Zgodnie z Uchwałą Nr 5944/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Strażnicy Ziemi Zgorzeleckiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznych” realizowanego w okresie od 1.11.2018 r. do 31.12.2018 r..
Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

„Dolnośląskie smaki ziemniaka”
Zgodnie z Uchwałą Nr 5945/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Dolnośląskie smaki ziemniaka” realizowanego w okresie od 14.09.2018 r. do 30.10.2018 r..
Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

„Kulturalne Karkonosze Ścieżki tożsamości – I edycja”
Zgodnie z Uchwałą Nr 5971/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „LOKALNI NIEBANALNI” w Szklarskiej Porębie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3 500 zł na wykonanie zadania publicznego pn. Kulturalne Karkonosze Ścieżki tożsamości – I edycja” realizowanego w okresie od 28.09.2018 r. do 30.11.2018 r..
Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Koncert „P

W dniu 6 września 2018 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Prawosławne i. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Koncert „Pieśni o pieśni” w wykonaniu Susanny Jara i Trio”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 18 września 2018 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „XIII Spotk

W dniu 10 września 2018 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Łemków, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „XIII Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 18 września 2018 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Łączymy p

W dniu 6 września 2018 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Męcince, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Łączymy pokolenia – integracja wielopokoleniowa w Gminie Męcinka”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 18 września 2018 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:
Oferta
   

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Nagranie i

W dniu 30 sierpnia 2018 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Jacka Głomba „Naprawiacze Świata”, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Nagranie i wydanie audiobooka z tekstem powieści rumuńskiego autora Filipa Floriana, zatytułowanej „Dni Króla”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 13 września 2018 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. ”Jubileusz

W dniu  4 września 2018 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „EDU- wspieramy AWF Wrocław”, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Jubileusz XXXV lecia działalności zespołu Pieśni i Tańca „KALINA””.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 13 września 2018 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Azymut: P

W dniu 4 września 2018 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Jednostkę Poszukiwawczo-Ratowniczą w Złotoryi , na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Azymut: Pamięć Wołyń 1943”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 13 września 2018 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Jazzy Bol

W dniu 3 września 2018 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundacje „Wspólnie Lepiej”, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Jazzy Bolkov”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 13 września 2018 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Dobroszyc

W dniu 5 września 2018 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Partnerstwo Jadwiga , na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Dobroszyckie Dni Dziedzictwa Kulturowego nad rzeką Dobrą”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 13 września 2018 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Śladami H

W dniu 4 września 2018 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Śladami Henryka II Pobożnego - wycieczka do Legnickiego Pola i Jawora”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 13 września 2018 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wrocławsk

W dniu 4 września 2018 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne – wydanie numeru 2/2018 (56)”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 13 września 2018 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „„I JAK TU

W dniu  4 września 2018 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Miłośnicy Budziszowa Wielkiego „Cichowodzianie” w Budziszowie Wielkim, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „„I JAK TU NIE KOCHAĆ NASZEJ OJCZYZNY”. KONCERT SŁOWNO  - MUZYCZNY Z OKAZJI 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 13 września 2018 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Gdzie sło

W dniu 31 sierpnia 2018 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i inwalidów – Oddział Rejonowy w Jaworze, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Gdzie słowa nie wystarczą, potrzebna jest muzyka…” – koncert pieśni patriotycznych.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 10 września 2018 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).


W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Kultural

W dniu 28 sierpnia 2018 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Lokalni – Niebanalni” w Szklarskiej Porębie, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kulturalne Karkonosze Ścieżki tożsamości – I edycja”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 10 września 2018 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Jesień z

W dniu 29 sierpnia 2018 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Rzymskokatolicką Parafię p.w. Chrystusa Króla w Głuszycy, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Jesień z kulturą”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 10 września 2018 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Jubileusz

W dniu 27 sierpnia 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Klub Absolwenta V LO we Wrocławiu”, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Jubileusz 70-lecia V LO we Wrocławiu”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 10 września 2018 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Ochrona M

W dniu 30 sierpnia 2018 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel w Głębowicach, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Ochrona Muzykaliów w Zespole Poklasztornym w Głębowicach”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 10 września 2018 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
W załączeniu:
Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Gminny Pr

W dniu 24 sierpnia 2018 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci Ziemi Zgorzeleckiej, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznych”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 4 września 2018 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląs

W dniu 24 sierpnia 2018 roku. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Dolnośląskie smaki ziemniaka”
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.zolynska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych,  Wydział Kultury ul. Walońska 3-5,  50 -413 Wrocław  do dnia 4 września 2018 roku (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Koncert piosenki szantowej i żeglarskiej połączony z warsztatami żeglarskimi w Miasteczku Portowym w Urazie

Zgodnie z Uchwałą Nr 4310/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Drzwi do Europy” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Koncert piosenki szantowej i żeglarskiej połączony z warsztatami żeglarskimi w Miasteczku Portowym w Urazie realizowanego w okresie od 15.10.2017 r. do 31.12.2017 r..

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu:                                                    

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

 Dolnośląski Festiwal Muzyki Klasycznej „Moda na klawesyn””

­Zgodnie z  Uchwałą Nr 4311/V/17  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Promującego Młodych Artystów złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Dolnośląski Festiwal Muzyki Klasycznej „Moda na klawesyn”” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu:

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

 Przygotowanie i otwarcie wystawy czasowej „Ku nowemu życiu. Żydzi na Dolnym Śląsku w latach 1945-1970””

Zgodnie z Uchwałą Nr 4306/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Społeczno - Kulturalnemu Żydów w Polsce realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Przygotowanie i otwarcie wystawy czasowej „Ku nowemu życiu. Żydzi na Dolnym Śląsku w latach 1945-1970”” realizowanego w okresie od 28.09.2017 r. do 10.11.2017 r..

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu:                                                    

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

„„Odkryj w sobie artystę”. Jesienno- zimowe warsztaty ze sztuką dla dzieci i dorosłych z artystami Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków we Wrocławiu

­Zgodnie z  Uchwałą Nr 4313/V/17  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków we Wrocławiu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „„Odkryj w sobie artystę”. Jesienno- zimowe warsztaty ze sztuką dla dzieci i dorosłych z artystami Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków we Wrocławiu” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

 

W załączeniu :

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

 Wydanie nr 1/2017 (53) Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych

Zgodnie z  Uchwałą Nr 4312/V/17  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wydanie nr 1/2017 (53) Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu :

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

 Festyn rodzinny – Przegląd piosenki religijnej dla dzieci i młodzież

Zgodnie z Uchwałą Nr 4308/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zlecenia Rzymsko-Katolickiej Parafii  pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Festyn rodzinny – Przegląd piosenki religijnej dla dzieci i młodzież realizowanego w okresie od 01.10.2017 r. do 30.11.2017 r..

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu :

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

 Z kulturą i tradycją w przyszłość

Zgodnie z Uchwałą Nr 4309/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wądrożu Wielkim realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Z kulturą i tradycją w przyszłość realizowanego w okresie od 10.10.2017 r. do 31.12.2017 r..

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu:

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Koncert prezentujący archiwalia nutowe z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 4304/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zlecenia Fundacji Dolnośląski Festiwal Muzyczny realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Koncert prezentujący archiwalia nutowe z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim realizowanego w okresie od 01.10.2017 r. do 15.11.2017 r. .

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu:

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Obchody 70 -lecia działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej

Zgodnie z Uchwałą Nr 4305/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Ziemi Kłodzkiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Obchody 70 -lecia działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej realizowanego w okresie od 01.10.2017 r. do 30.11.2017 r..

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu:

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Przygody Julka – Publikacja zbioru bajek o historii Legnicy

Zgodnie z Uchwałą Nr 4307/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Legnicy PRO LEGNICA realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Przygody Julka – Publikacja zbioru bajek o historii Legnicy realizowanego w okresie od 01.10.2017 r. do 25.12.2017 r..

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu:

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

 Dolnośląskie Koncerty Hawdalowe

­Zgodnie z  Uchwałą Nr 4343/V/17  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji "PRO ARTE 2002" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Koncerty Hawdalowe” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu :

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Wydanie antologii poetów uczestniczących w XIV Międzynarodowym Festiwalu Poezji w Polanicy Zdroju Poeci bez granic”” .

Zgodnie z  Uchwałą Nr 4341/V/17  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich we Wrocławiu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wydanie antologii poetów uczestniczących w XIV Międzynarodowym Festiwalu Poezji w Polanicy Zdroju „Poeci bez Granic””  i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu :

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2

Zgodnie z Uchwałą Nr 4340/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 04 października 2017 r. w sprawie zlecenia Związkowi Polskich Artystów Fotografików Okręgu Dolnośląskiego realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2 realizowanego w okresie od 16.10.2017 r. do 31.12.2017 r..

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu:

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

 „„Goszcz. Coś się skończyło, coś jest przed nami”. Wydanie folderu promującego odbudowę zabytków Goszcza”.

­Zgodnie z  Uchwałą Nr 4344/V/17  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie św. Magdaleny złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „„Goszcz. Coś się skończyło, coś jest przed nami”. Wydanie folderu promującego odbudowę zabytków Goszczai nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu :

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.)

W dniu 22.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju na realizację zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „FESTIWAL Ludowe Inspiracje I edycja Muzyka Świata”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:jan.socha@dolnyslask.pl oraz listownie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 02 października 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „XI Spotk

W dniu 20.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Łemków na realizację zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „XI Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską ”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:jan.socha@dolnyslask.pl oraz listownie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 02 października 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.)

W dniu 15.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundacja „Dzielnica wzajemnego szacunku czterech wyznań” na realizację zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „79 Rocznica Nocy Kryształowej ”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:jan.socha@dolnyslask.pl oraz listownie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 28 września 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.)

W dniu 14.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski na realizację zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Globalizacja i indywidualność 70 lecie Związku Polskich Artystów Fotografików – część 2"

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:jan.socha@dolnyslask.pl oraz listownie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 28 września 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.)

W dniu 13.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację TIFF COLLECTIVE na realizację zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „TIFF Academy//Super Van – część dolnośląska”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:jan.socha@dolnyslask.pl oraz listownie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 28 września 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „ Goszcz

W dniu 13.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie św. Magdaleny na realizację zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Goszcz. Coś się skończyło, coś jest przed nami”. Wydanie folderu promującego odbudowę zabytków Goszcza. .

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:jan.socha@dolnyslask.pl oraz listownie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 28 września 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.)

W dniu 07.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA na realizację zadania publicznego w zakresie : kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Przygody Julka – Publikacja zbioru bajek o historii Legnicy.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:jan.socha@dolnyslask.pl oraz listownie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 21 września 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.)

W dniu 07.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA na realizację zadania publicznego w zakresie : kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Przygody Julka – Publikacja zbioru bajek o historii Legnicy.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:jan.socha@dolnyslask.pl oraz listownie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 21 września 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.)

W dniu 12.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Rzymsko-Katolicką Parafię pw. wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu na realizację zadania publicznego w zakresie : kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Festyn rodzinny – Przegląd piosenki religijnej dla dzieci i młodzieży.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:jan.socha@dolnyslask.pl oraz listownie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 21 września 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.)

W dniu 07.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Wyloguj się na realizację zadania publicznego w zakresie : kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Organizacja koncertu 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lubaniu.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:jan.socha@dolnyslask.pl oraz listownie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 21 września 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

W dniu 06.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów na realizację zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Dolnośląski Festiwal Muzyki Klasycznej „Moda na klawesyn”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:jan.socha@dolnyslask.pl oraz listownie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 20 września 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

W dniu 06.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków we Wrocławiu na realizację zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Odkryj w sobie artystę”. Jesienno -zimowe warsztaty ze sztuką dla dzieci i dorosłych z artystami Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków we Wrocławiu.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:jan.socha@dolnyslask.pl oraz listownie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 20 września 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

W dniu 05.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wądrożu Wielkim na realizację zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Z kulturą i tradycją w przyszłość”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:jan.socha@dolnyslask.pl oraz listownie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 19 września 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

W dniu 05.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” na realizację zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Udział Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” w międzynarodowym Festiwalu „Festifolk-Espania” w Hiszpanii”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:jan.socha@dolnyslask.pl oraz listownie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 19 września 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

W dniu 04.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląski Oddział Związku Literatów Polskich na realizację zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Wydanie antologii poetów uczestniczących w XIV Międzynarodowym Festiwalu Poezji w Polanicy Zdroju „Poeci bez Granic”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:jan.socha@dolnyslask.pl oraz listownie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 18 września 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

W dniu 04.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej na realizację zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Obchody 70 -lecia działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej”. .

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:jan.socha@dolnyslask.pl oraz listownie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 18 września 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

W dniu 04.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Dolnośląski Festiwal Muzyczny” na realizację zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Koncert prezentujący archiwalia nutowe z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim ”. .

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:jan.socha@dolnyslask.pl oraz listownie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 18 września 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

W dniu 04.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział we Wrocławiu na realizację zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wydanie nr 1/2017 (53) Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych” .

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:jan.socha@dolnyslask.pl oraz listownie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 18 września 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

W dniu 04.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Drzwi do Europy” na realizację zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Koncert piosenki szantowej i żeglarskiej połączony z warsztatami żeglarskimi w Miasteczku Portowym w Urazie” .

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:jan.socha@dolnyslask.pl oraz listownie na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 18 września 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Przygotowanie i otwarcie wystawy czasowej „Ku nowemu Życiu. Żydzi na Dolnym Śląsku w latach 1945-1970”

 

W dniu 01.09.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Żydów w Polsce na realizację zadania publicznego w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji pn. Przygotowanie i otwarcie wystawy czasowej „Ku nowemu Życiu. Żydzi na Dolnym Śląsku w latach 1945-1970” .
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „kultura”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy:

jan.socha@dolnyslask.pl

oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

do dnia 15 września 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/decyduje data wpływu do Urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

„Spotkania z muzyką w Zespole Poklasztornym Ojców Karmelitów w Głębowicach”

Zgodnie z Uchwałą Nr 3771/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zlecenia Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Spotkania z muzyką w Zespole Poklasztornym Ojców Karmelitów w Głębowicach” realizowanego w okresie od 01.09.2017 do 28.11.2017 r.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu:

Uchwała Nr 3371/V/17

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

„XV Jubileuszowy Festyn Parafialny”

„Zgodnie z Uchwałą Nr 3770/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zlecenia Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Świętej w Żmigrodzie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „XV Jubileuszowy Festyn Parafialny” realizowanego w okresie od 20.05.2017 do 20.06.2017 r.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu:

Uchwała Nr 3770/V/17

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

„Oriana”

Zgodnie z Uchwałą Nr 3767/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zlecenia Fundacji Kombinat we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 500 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Oriana” realizowanego w okresie od 01.07.2017 do 28.09.2017 r.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu:

Uchwała Nr 3767/V/17

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

„XXII Dzień Lwowa we Wrocławiu"

Zgodnie z Uchwałą Nr 3768/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Oddział Wrocławski realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „XXII Dzień Lwowa we Wrocławiu” realizowanego w okresie od 23.06.2017 do 26.06.2017 r.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu:

Uchwała Nr 3768/V/17

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

„Koncert Litania do Polskich Świętych – Santo Subito”

Zgodnie z Uchwałą Nr 3769/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Koncert Litania do Polskich Świętych – Santo Subito” realizowanego w okresie od 01.06.2017 r. do 31.07.2017 r..

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu:

Uchwała Nr 3769/V/17

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

„Uroczyste obchody święta NMP Królowej Polski połączone z rocznicą przybycia na Dolny Śląsk mieszkańców przedwojennej parafii Korpusu Ochrony Pogranicza pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej w Lewaczach na Wołyniu”

Zgodnie z Uchwałą Nr 3733/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zlecenia Parafii pw. św. Marcina w Barkowie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Uroczyste obchody święta NMP Królowej Polski połączone z rocznicą przybycia na Dolny Śląsk mieszkańców przedwojennej parafii Korpusu Ochrony Pogranicza pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej w Lewaczach na Wołyniu” realizowanego w okresie od 19.05.2017 do 19.06.2017 r.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu:

Uchwała Nr 3380/V/17

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

„Organizacja 9 majówki żołnierskiej „Operacja Zachód 2017” w Społecznym Mobilnym Muzeum Militarnym we Wrocławiu”

Zgodnie z Uchwałą Nr 3732/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zlecenia Fundacji Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych JEDYNKA realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Organizacja 9 majówki żołnierskiej „Operacja Zachód 2017” w Społecznym Mobilnym Muzeum Militarnym we Wrocławiu” realizowanego w okresie od 20.05.2017 do 30.06.2017 r.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu:

Uchwała Nr 3380/V/17

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

„Festiwal Twórczości Ludowej pn. „Region w Kulturę Ubrany”” ”

Zgodnie z Uchwałą Nr 3731/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Wspólna Inicjatywa w Budziszowie Małym realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Festiwal Twórczości Ludowej pn. „Region w Kulturę Ubrany”” realizowanego w okresie od 15.05.2017 do 31.07.2017 r.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu:

Uchwała Nr 3380/V/17

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego

„Dolnośląski Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych”

Zgodnie z Uchwałą Nr 3730/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żmigrodzie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3 500 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Dolnośląski Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych” realizowanego w okresie od 12.05.2017 do 31.05.2017 r.

Sprawę prowadzi Wydział Kultury.

W załączeniu:

Uchwała Nr 3380/V/17