rozmiar czcionki: A | A | A

[Translate to English:]


Laureatem konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku został Powiat Bolesławiecki

Oferty do konkursu złożyły trzy powiaty: Powiat Bolesławiecki, Powiat Lwówecki i Powiat Wołowski. Komisja Konkursowa ustaliła, że ocenie merytorycznej będą podlegały oferty Powiatu Bolesławieckiego i Powiatu Lwóweckiego, ponieważ oferta Powiatu Wołowskiego nie spełniła wymogów formalnych. Komisja dokonała wyboru laureata konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku, którym został Powiat Bolesławiecki. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego informacji o wyłonieniu laureata przez Komisję, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 zł Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”. Projekt będzie realizowany w dniach od 12 marca do 14 grudnia 2018 r.

 

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5079/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 30 000 zł.

Lower Silesia houses numerous arts institutions and is home of many outstanding artists.

The cultural capital of the region is Wrocław which, beside Warsaw and Cracow, is among Poland’s most signifi cant cultural centres. Wrocław boasts two theatres, an operetta, a pantomime theatre, a puppet theatre, a philharmonic, 10 museums, numerous galleries, three arts colleges and a large group of artists. Cultural life is also vibrant in other towns of the region that have excellent arts institutions: there are theatres, philharmonics and museums in Legnica, Jelenia Góra and Wałbrzych. The sprouting of numerous informal arts groups is a new phenomenon observed recently in the region’s smaller towns and villages, where what can be termed ‘arts colonies’ (e.g. in the village of Michałowice near Jelenia Góra) and alternative culture centres are being founded. In the 1960s and 70s Wrocław was viewed as Poland’s capital of the theatre and one of the world’s capitals of avantgarde theatre. Wrocław was the home of the Laboratory Theatre led by Jerzy Grotowski, an outstanding producer and reformer of the 20th century theatre. Avant-garde tendencies are also characteristic of the Lower Silesian visual artists, many of whom boast outstanding achievements including works in glass, ceramics, poster and industrial design. Music also plays a signifi cant role in the cultural life of Lower Silesia. Many outstanding composers live in the region, and plenty of music festivals, a Lower Silesian speciality, are organized here. The most signifi cant of those is the 40-year-standing “Wratislavia Cantans” held in the historical churches in Wrocław and in a number of other towns of the region. Each year, the festival hosts a few thousand artists from all over the world.<//font>

Nagroda Marszałka dla Kazimierza Jasińskiego-Szeli

08.04.2014 17:18

4 kwietnia br. w Muzeum Miejskim Wrocławia odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Świat abstrakcji według Szeli z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej Kazimierza Jasińskiego - Szeli. Marszałek Województwa Dolnośląskiego przyznał artyście nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Nagrodę wręczył zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Dominik Kłosowski.


Kazimierz Jasiński-Szela studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu pod kierunkiem wybitnych artystów – profesorów Marii i Stanisława Dawskich. Wydział malarstwa ukończył z wyróżnieniem. Dorobek artystyczny Jubilata jest imponujący    i zróżnicowany. Jasiński-Szela zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką użytkową. Artyście bliska jest zarówno sztuka abstrakcyjna, jak i realistyczna.  Jest autorem  niezwykłych  cykli malarskich pn.: Teraz Frampol, Teraz Polska, Teraz Bretania. W dorobku ma 30 wystaw indywidualnych, prezentowanych w Polsce i za granicą,  m.in. w Paryżu    i Berlinie.  Uczestniczył  w bardzo wielu wystawach zbiorowych. Dwukrotnie brał udział  w aukcji Sztuki Polskiej w Nowym Jorku - Polscy Artyści Plastycy Dzieciom. Obrazy artysty były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane. Oprócz malarstwa Jasiński-Szela zajmuje się również heraldyką.  Jest    autorem licznych projektów herbów miejscowości dolnośląskich   i wystaw z dziedziny heraldyki. W 2008 roku otrzymał Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.