rozmiar czcionki: A | A | A

[Translate to English:]


Lower Silesia houses numerous arts institutions and is home of many outstanding artists.

The cultural capital of the region is Wrocław which, beside Warsaw and Cracow, is among Poland’s most signifi cant cultural centres. Wrocław boasts two theatres, an operetta, a pantomime theatre, a puppet theatre, a philharmonic, 10 museums, numerous galleries, three arts colleges and a large group of artists. Cultural life is also vibrant in other towns of the region that have excellent arts institutions: there are theatres, philharmonics and museums in Legnica, Jelenia Góra and Wałbrzych. The sprouting of numerous informal arts groups is a new phenomenon observed recently in the region’s smaller towns and villages, where what can be termed ‘arts colonies’ (e.g. in the village of Michałowice near Jelenia Góra) and alternative culture centres are being founded. In the 1960s and 70s Wrocław was viewed as Poland’s capital of the theatre and one of the world’s capitals of avantgarde theatre. Wrocław was the home of the Laboratory Theatre led by Jerzy Grotowski, an outstanding producer and reformer of the 20th century theatre. Avant-garde tendencies are also characteristic of the Lower Silesian visual artists, many of whom boast outstanding achievements including works in glass, ceramics, poster and industrial design. Music also plays a signifi cant role in the cultural life of Lower Silesia. Many outstanding composers live in the region, and plenty of music festivals, a Lower Silesian speciality, are organized here. The most signifi cant of those is the 40-year-standing “Wratislavia Cantans” held in the historical churches in Wrocław and in a number of other towns of the region. Each year, the festival hosts a few thousand artists from all over the world.<//font>

Dolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA

08.07.2010 13:10

Dziś, na sesji sejmiku radni uchwalili, że w tym roku Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA otrzymają Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Ks. Prof. Antoni Kiełbasa.

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu  jest jedyną instytucją kultury na Dolnym Śląsku szeroko promującą dolnośląskich artystów i instytucje w Polsce i poza jej granicami. Działający w ramach OKiS Dolnośląski Festiwal Artystyczny zajmuje się budowaniem optymalnego klimatu dla rozwoju twórczych kontaktów pomiędzy najbardziej interesującymi artystami naszego regionu oraz sąsiednich regionów i krajów. Wartą podkreślenia jest też działalność wydawnicza Festiwalu. Wydawane przez Festiwal albumy plasują się w czołówce ogólnopolskich wydawnictw artystycznych. W przeciągu ostatnich kilku lat OKiS i DFA zrealizowały około 400 wystaw w najważniejszych polskich galeriach i muzeach, wydano około 50 poważnych albumów artystycznych. Projekty Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu posiadają zawsze profesjonalną promocję, są zauważane przez najważniejsze ogólnopolskie media artystyczne. Wokół tych projektów skupiają się nie tylko wybitni artyści, ale także krytycy i teoretycy sztuki oraz najważniejsze polskie instytucje artystyczne, z którymi współpracuje OKiS. Stałymi partnerami OKiS i DFA są m.in. CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, CSW Łaźnia w Gdańsku oraz Muzeum Narodowe w Bukareszcie.Ks. Antoni Kiełbasa jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie. Pracuje w Międzynarodowej Komisji Historycznej w Rzymie i należy do wielu Towarzystw Naukowych. Zajmuje się kultem Św. Jadwigi Śląskiej, o której napisał wiele prac oraz zorganizował międzynarodowe konferencje naukowe z okazji 750-lecia śmierci św. Jadwigi i 800-lecia założenia klasztoru cysterek w Trzebnicy. Nawiązał współpracę z różnymi ośrodkami zagranicznymi. Dzięki stałym kontaktom z przybywającymi do Trzebnicy z zagranicy pielgrzymami  i turystami, budował mosty pojednania. Jest projektantem Dużej Ścieżki św. Jadwigi w Trzebnicy.


JN