rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności...

Dodano: 17-11-2016

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 8000,00 zł Stowarzyszeniu Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Oleśnicy na realizację zadania publicznego pn. „Rzemiosło to droga do sukcesu”. Uchwała Zarządu Województwa...

[more]

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności...

Dodano: 17-11-2016

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 9750,00 zł Stowarzyszeniu Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Oleśnicy na realizację zadania publicznego pn. „Rzemiosło - Nauka - Gospodarka”.   Uchwała Zarządu...

[more]